16 jan 2016 06:00

16 jan 2016 06:00

Grönblå majoriteten satsar framåt

Debatt: Replik till Vänsterpartiet (SLA 13/1)

Medan partierna inom Grönblå samverkan satsar för att lösa förra mandatperiodens problem väljer Vänsterpartiet att inte se några framgångsfaktorer. För även om situationen för Skaraborgs sjukhus (Skas) är problematisk, så stämmer inte den svarta bild som Vänsterpartiet målar upp överens med verkligheten.

Skas, med sina fyra sjukhus, ligger inte sämre till vad gäller väntetider och produktion jämfört med övriga sjukhus i Västra Götalandsregionen. Trots det har vi de lägsta personalkostnaderna. Detta ger oss utrymme att satsa på förstärkningar på personalsidan och på förbättringar av arbetsmiljön för våra anställda.

En satsning är läkarutbildningen på Skas och att 33 medarbetare nu genomgår vidareutbildning med bibehållen lön. Detta vill vi fortsätta med. Högskoleträffar visar att flera nyutbildade sjuksköterskor tar vara på erbjudandet om att arbeta på Skas. Samtidigt kommer ett antal hyrläkare under 2016 att bytas ut mot tillsvidareanställda. Övertiden för sjuksköterskor har minskat, dock inte sjukskrivningarna. Skaraborgs Sjukhus har en ojämn arbetsbelastning. Vi måste först komma tillrätta med denna, så att vi får en likvärdig arbetsmiljö och därmed kan ge en jämlik vård.

Redan när Grönblå samverkan tillträdde valde vi att tillföra hälso- och sjukvården i Västra Götaland totalt sett över en miljard i ökade resurser för att möta de obalanser som då fanns, satsa på akutvård samt psykiatri och samtidigt ge verksamheterna utrymme att arbeta med insatser för att nå en ekonomi i balans. Men oavsett hur goda intentioner vi har, så kan vi aldrig använda mera pengar än vi har. Att Vänsterpartiet, med sin till synes aldrig sinande kassakista, inte står upp för en budget i balans är oansvarigt. Vi måste ha en sund hushållsekonomi och för oss i Grönblå samverkan gäller det hela Västra Götalandsregionen. Därför valde vi att åsidosätta den resursfördelningsmodell till Hälso- och sjukvårdsnämnderna som hade minskat Skas intäkter med 100 miljoner, till förmån för andra delar av regionen.

En risk- och konsekvensanalys pågår nu mellan Skas presidium och Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium. Vi analyserar var bassjukvården brister och orsakerna till underskottet.

För problemet är inte att regionledningen inte satsar pengar på Skas. Tvärtom. I samband med att regionledningen inför år 2015 gjorde storsatsningen till vården utökades budgeten för Skas med 75 miljoner kronor utöver ordinarie årliga uppräkningar. Sjukhuset har också fått ett omställningsbidrag för att klara av en ökad hyreskostnad. I budgeten för 2016 ger regionledningen Skas cirka åtta miljoner extra för satsning på jämställda löner utöver 2-procentsuppräkningen. Särskilda resurser har dessutom tillförts för utveckling av akutsjukvården, för en psykiatrisatsning samt för en förbättrad cancervård.

Under 2016 kommer arbetet med personcentrerad vård att vara i fokus. Dialogen mellan patienten och vårdpersonalen höjer kvalitén samtidigt som kostnaderna kan bli lägre då vårdtiden på sjukhus kan kortas.

Jag hoppas att Vänsterpartiet, istället för att svartmåla, på ett konstruktivt sätt kan arbeta för att förbättra vården för invånarna i Skaraborg.

Ulla-Britt Hagström (L)

ordförande Skaraborgs Sjukhus

Medan partierna inom Grönblå samverkan satsar för att lösa förra mandatperiodens problem väljer Vänsterpartiet att inte se några framgångsfaktorer. För även om situationen för Skaraborgs sjukhus (Skas) är problematisk, så stämmer inte den svarta bild som Vänsterpartiet målar upp överens med verkligheten.

Skas, med sina fyra sjukhus, ligger inte sämre till vad gäller väntetider och produktion jämfört med övriga sjukhus i Västra Götalandsregionen. Trots det har vi de lägsta personalkostnaderna. Detta ger oss utrymme att satsa på förstärkningar på personalsidan och på förbättringar av arbetsmiljön för våra anställda.

En satsning är läkarutbildningen på Skas och att 33 medarbetare nu genomgår vidareutbildning med bibehållen lön. Detta vill vi fortsätta med. Högskoleträffar visar att flera nyutbildade sjuksköterskor tar vara på erbjudandet om att arbeta på Skas. Samtidigt kommer ett antal hyrläkare under 2016 att bytas ut mot tillsvidareanställda. Övertiden för sjuksköterskor har minskat, dock inte sjukskrivningarna. Skaraborgs Sjukhus har en ojämn arbetsbelastning. Vi måste först komma tillrätta med denna, så att vi får en likvärdig arbetsmiljö och därmed kan ge en jämlik vård.

Redan när Grönblå samverkan tillträdde valde vi att tillföra hälso- och sjukvården i Västra Götaland totalt sett över en miljard i ökade resurser för att möta de obalanser som då fanns, satsa på akutvård samt psykiatri och samtidigt ge verksamheterna utrymme att arbeta med insatser för att nå en ekonomi i balans. Men oavsett hur goda intentioner vi har, så kan vi aldrig använda mera pengar än vi har. Att Vänsterpartiet, med sin till synes aldrig sinande kassakista, inte står upp för en budget i balans är oansvarigt. Vi måste ha en sund hushållsekonomi och för oss i Grönblå samverkan gäller det hela Västra Götalandsregionen. Därför valde vi att åsidosätta den resursfördelningsmodell till Hälso- och sjukvårdsnämnderna som hade minskat Skas intäkter med 100 miljoner, till förmån för andra delar av regionen.

En risk- och konsekvensanalys pågår nu mellan Skas presidium och Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium. Vi analyserar var bassjukvården brister och orsakerna till underskottet.

För problemet är inte att regionledningen inte satsar pengar på Skas. Tvärtom. I samband med att regionledningen inför år 2015 gjorde storsatsningen till vården utökades budgeten för Skas med 75 miljoner kronor utöver ordinarie årliga uppräkningar. Sjukhuset har också fått ett omställningsbidrag för att klara av en ökad hyreskostnad. I budgeten för 2016 ger regionledningen Skas cirka åtta miljoner extra för satsning på jämställda löner utöver 2-procentsuppräkningen. Särskilda resurser har dessutom tillförts för utveckling av akutsjukvården, för en psykiatrisatsning samt för en förbättrad cancervård.

Under 2016 kommer arbetet med personcentrerad vård att vara i fokus. Dialogen mellan patienten och vårdpersonalen höjer kvalitén samtidigt som kostnaderna kan bli lägre då vårdtiden på sjukhus kan kortas.

Jag hoppas att Vänsterpartiet, istället för att svartmåla, på ett konstruktivt sätt kan arbeta för att förbättra vården för invånarna i Skaraborg.

Ulla-Britt Hagström (L)

ordförande Skaraborgs Sjukhus

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.