16 jan 2016 06:00

16 jan 2016 06:00

Kontakta oss

REPLIK

Till signaturen Arbetslös (SLA 14/1).

Jag vill först och främst tacka för att du ger oss värdefull återkoppling på vår verksamhet.

Praktik via Arbetsförmedlingen är en möjlighet, men ingen självklar rättighet för inskrivna. Våra arbetsförmedlare gör alltid en individuell bedömning av vilka insatser som är bäst lämpade för just dig.

Är du missnöjd med Arbetsförmedlingens beslut så tycker jag att du ska kontakta oss för en ny dialog kring dina behov för att så fort som möjligt kunna hitta ett nytt jobb.

Magnus Oscarsson

chef för Arbetsförmedlingen i Östra Skaraborg

Till signaturen Arbetslös (SLA 14/1).

Jag vill först och främst tacka för att du ger oss värdefull återkoppling på vår verksamhet.

Praktik via Arbetsförmedlingen är en möjlighet, men ingen självklar rättighet för inskrivna. Våra arbetsförmedlare gör alltid en individuell bedömning av vilka insatser som är bäst lämpade för just dig.

Är du missnöjd med Arbetsförmedlingens beslut så tycker jag att du ska kontakta oss för en ny dialog kring dina behov för att så fort som möjligt kunna hitta ett nytt jobb.

Magnus Oscarsson

chef för Arbetsförmedlingen i Östra Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.