18 jan 2016 06:00

18 jan 2016 06:00

Hoten mot Vättern

VÄTTERN

1. Försvarets bombningar/skjutningar i norra Vättern. Hur kan FMV, Försvarets materielverk, få tillåtelse att bomba och skjuta med t.ex. 8,5 kilo granater i Vättern? I Vättern finns flera fredningsområden för rödingen, där är det absolut förbjudet att fiska, lägga nät osv. Men FMV får flygbomba/skjuta. Hur kan detta vara möjligt? I fredningsområdet Tängan, Motala är en lekplats totalförstörd, rödingens hem har bombats sönder och samman, skandal! Detta är miljömyndigheternas och våra politikers ansvar!

2. Kräftfisket. Signalkräftan är inte naturlig i Vättern, den är inplanterad, säkert av glada amatörer! Fiskar man kräftor i Vättern, måste man ha flykthål som är 28 mm för att de små kräftorna ska kunna fly ut. Vem vill ha dessa små kräftor? De slänger man av naturliga skäl tillbaks i vattnet. Vättern är nog den enda sjön som har flykthål i kräftburar. Trots att dessa djur ej tillhör Vättern. Vem har beslutat detta? Tänk att för skattebetalarnas pengar kom fyra poliser med snabbgående gummibåt från Göteborg, första frågan de ställer: Har du flykthål i dina kräftburar? Vems ärende går man?

Det vore bättre att fiska upp så mycket kräftor som möjligt för att gynna rödingens lek och fortplantning

3. Farligt gods. Ett stort problem som undertecknad aktualiserade redan 1977 och 1987-92.

4. För tre år sedan tilläts provborrning i södra Vättern. Tänk om de hade hittat järnmalm, vem hade stoppat exploateringen under Vätterns botten? Med tanke på Kiruna där man fått flytta hela staden.

5. Norra Kärr, Gränna. Fortfarande ett pågående hot för Vättern och närmiljön.

6. Militären har dumpat ammunition i Vättern, enligt dykares utsago. Detta allvarliga hot för Vättern måste utredas och undanröjas. Det går knappast att få ner en fot för allt militärt skrot i berörda områden, enligt dykares utsago!

Birgitta Lindström och Ingemar Wetterheim

1. Försvarets bombningar/skjutningar i norra Vättern. Hur kan FMV, Försvarets materielverk, få tillåtelse att bomba och skjuta med t.ex. 8,5 kilo granater i Vättern? I Vättern finns flera fredningsområden för rödingen, där är det absolut förbjudet att fiska, lägga nät osv. Men FMV får flygbomba/skjuta. Hur kan detta vara möjligt? I fredningsområdet Tängan, Motala är en lekplats totalförstörd, rödingens hem har bombats sönder och samman, skandal! Detta är miljömyndigheternas och våra politikers ansvar!

2. Kräftfisket. Signalkräftan är inte naturlig i Vättern, den är inplanterad, säkert av glada amatörer! Fiskar man kräftor i Vättern, måste man ha flykthål som är 28 mm för att de små kräftorna ska kunna fly ut. Vem vill ha dessa små kräftor? De slänger man av naturliga skäl tillbaks i vattnet. Vättern är nog den enda sjön som har flykthål i kräftburar. Trots att dessa djur ej tillhör Vättern. Vem har beslutat detta? Tänk att för skattebetalarnas pengar kom fyra poliser med snabbgående gummibåt från Göteborg, första frågan de ställer: Har du flykthål i dina kräftburar? Vems ärende går man?

Det vore bättre att fiska upp så mycket kräftor som möjligt för att gynna rödingens lek och fortplantning

3. Farligt gods. Ett stort problem som undertecknad aktualiserade redan 1977 och 1987-92.

4. För tre år sedan tilläts provborrning i södra Vättern. Tänk om de hade hittat järnmalm, vem hade stoppat exploateringen under Vätterns botten? Med tanke på Kiruna där man fått flytta hela staden.

5. Norra Kärr, Gränna. Fortfarande ett pågående hot för Vättern och närmiljön.

6. Militären har dumpat ammunition i Vättern, enligt dykares utsago. Detta allvarliga hot för Vättern måste utredas och undanröjas. Det går knappast att få ner en fot för allt militärt skrot i berörda områden, enligt dykares utsago!

Birgitta Lindström och Ingemar Wetterheim

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.