18 jan 2016 06:00

18 jan 2016 06:00

Var ligger sanningen?

KLIMATET

Varmare. Att klimatet på vår planet har ändrats ett antal gånger, finns det vetenskapliga bevis för. Exempelvis fanns för 10 000 år sedan, även om det började smälta då, ett kilometertjockt istäcke, från Arktis, ända ner över Tyskland. Jämfört med idag, var det 3–5 grader lägre temperatur. Men så steg temperaturen. De stora vattenmassorna, gjorde bl.a. att England skildes från Europa.

Och nu är det på gång igen. Med mänsklig inblandning, påstår en del. Andra säger att människan har ingenting med det här att göra.

Var ligger då sanningen? Förmodligen mittemellan. Det som skiljer är att hastigheten på förändringen går snabbare än tidigare. Varför gör den det?

Vetenskapen hävdar att människan är inblandad. Varför påstår vetenskapen det, och andra säger sig veta att så inte är fallet? Vilka vetenskapliga studier har de som inte är involverade i vetenskap, eller bygger det enbart på; ja det har hänt förut?

Att temperaturen på vårt sandkorn i universum är på väg upp, kan vi väl vara överens om, och konsekvenserna av det kan bli stora. Om vi kan göra något åt det, bör vi nog göra det.

Men klimatmötet i Paris pekade väl inte i den riktningen. Glädjeruset fanns istället över att ett slutdokument kunde uppvisas.

Som inte sa speciellt mycket.

Conny Östling

Och nu är det på gång igen. Med mänsklig inblandning, påstår en del. Andra säger att människan har ingenting med det här att göra.

Var ligger då sanningen? Förmodligen mittemellan. Det som skiljer är att hastigheten på förändringen går snabbare än tidigare. Varför gör den det?

Vetenskapen hävdar att människan är inblandad. Varför påstår vetenskapen det, och andra säger sig veta att så inte är fallet? Vilka vetenskapliga studier har de som inte är involverade i vetenskap, eller bygger det enbart på; ja det har hänt förut?

Att temperaturen på vårt sandkorn i universum är på väg upp, kan vi väl vara överens om, och konsekvenserna av det kan bli stora. Om vi kan göra något åt det, bör vi nog göra det.

Men klimatmötet i Paris pekade väl inte i den riktningen. Glädjeruset fanns istället över att ett slutdokument kunde uppvisas.

Som inte sa speciellt mycket.

Conny Östling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.