19 jan 2016 06:00

19 jan 2016 06:00

De välgödda ledarna

KOMMUNAL

Så är vi då där igen. Frosseri och svindleri med andras pengar. Om det sker inom näringslivet, exempelvis, känns det mer accepterat, eftersom där ser man på det här med mildare ögon.

Men nu har en fackförening, som säger sig ha en annan moralisk kompassriktning, svävat ut ordentligt. Det vill säga, de som är satta som ledare för fackförbundet, i det här fallet, Kommunal.

Ordentligt tilltagna löner, frikostiga förmåner, räcker inte. Det ska svindlas ändå. Den moraliska kompassen snurrar, och etiken är lagd åt sidan.

Makt korrumperar, är ett välkänt uttryck.

Hos människor, som hamnar i dessa positioner i samhället, verkar girigheten vara enorm, och bromsen väldigt liten.

Conny Östling

Så är vi då där igen. Frosseri och svindleri med andras pengar. Om det sker inom näringslivet, exempelvis, känns det mer accepterat, eftersom där ser man på det här med mildare ögon.

Men nu har en fackförening, som säger sig ha en annan moralisk kompassriktning, svävat ut ordentligt. Det vill säga, de som är satta som ledare för fackförbundet, i det här fallet, Kommunal.

Ordentligt tilltagna löner, frikostiga förmåner, räcker inte. Det ska svindlas ändå. Den moraliska kompassen snurrar, och etiken är lagd åt sidan.

Makt korrumperar, är ett välkänt uttryck.

Hos människor, som hamnar i dessa positioner i samhället, verkar girigheten vara enorm, och bromsen väldigt liten.

Conny Östling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.