19 jan 2016 06:00

19 jan 2016 06:00

Vi kräver en mer jämställd industri

Debatt:

Industrin är inget undantag, kvinnor diskrimineras, precis som på övriga arbetsmarknaden. Ett av våra krav i den pågående avtalsrörelsen är därför att det införs en modell för systematiskt jämställdhetsarbete, där fack och arbetsgivare tillsammans kan öka jämställdheten på arbetsplatserna.

Kvinnorna inom industrin får generellt sett mindre kompetensutveckling och mer monotona och enformiga arbetsuppgifter än männen. Dessutom finns det fortfarande löneskillnader mellan kvinnorna och männen som inte går att förklara utifrån sakliga grunder. Det är oacceptabelt och måste åtgärdas, men det kräver kunskap och medvetenhet om både attityder och normer. Och framför allt krävs det en systematik i arbetet, för att nå resultat.

Det kan till exempel handla om årliga lönekartläggningar och regelbundna översyner av både arbetsorganisation, kompetensutveckling och lönesystem. Genom att konkretisera och ta fram handlingsplaner blir det lättare att nå bra resultat.

Vi menar att en konkurrenskraftig industri behöver arbeta med både attityder, normer, löner och utveckling i arbetet för att förbättra jämställdheten!

Industriarbetet sliter hårt på kroppen och få av oss industriarbetare orkar jobba ända fram till pension. Det är därför som ett av våra krav i avtalsrörelsen 2016 är att arbetsgivarna ska göra ytterligare avsättningar till deltidspensionssystemet. På så vis kan fler industriarbetare få rätt att gå ned i arbetstid de sista åren innan pension – med hälsan i behåll.

Men deltidspensionen förbättrar inte bara vår hälsa, den skapar också nya jobb. När en äldre medarbetare går ned i tid så kan arbetsgivaren anställa en ny, som blir upplärd av sina arbetskamrater. Deltidspensionen är en win-win-situation för alla parter. Vi hoppas bara att även arbetsgivarna inser det!

Industriarbetet sliter hårt på kroppen. Det är därför som våra avtalskrav inte bara handlar om lönen, vi ställer också krav på åtgärder för ett hållbart arbetsliv.

Detta avtalskrav består av två delar: Dels vill vi att det inrättas en arbetsgrupp där fack och arbetsgivare tillsammans ska jobba med förebyggande arbetsmiljö, företagshälsovård och rehabilitering. Och dels vill vi ha ett samarbete med arbetsgivarna kring hur Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter (om organisatorisk och social arbetsmiljö) ska implementeras lokalt. På så vis kan vi tillsammans bekämpa mer smygande faror som stress, vantrivsel, mobbning och monotona arbetsuppgifter som kan leda till förslitningsskador.

Vi i IF Metall accepterar inte att människor skadas, slits ut eller dör på grund av sitt arbete. Människor är inte någon förbrukningsvara!

IF Metall Styrelsen Avd 27

Industrin är inget undantag, kvinnor diskrimineras, precis som på övriga arbetsmarknaden. Ett av våra krav i den pågående avtalsrörelsen är därför att det införs en modell för systematiskt jämställdhetsarbete, där fack och arbetsgivare tillsammans kan öka jämställdheten på arbetsplatserna.

Kvinnorna inom industrin får generellt sett mindre kompetensutveckling och mer monotona och enformiga arbetsuppgifter än männen. Dessutom finns det fortfarande löneskillnader mellan kvinnorna och männen som inte går att förklara utifrån sakliga grunder. Det är oacceptabelt och måste åtgärdas, men det kräver kunskap och medvetenhet om både attityder och normer. Och framför allt krävs det en systematik i arbetet, för att nå resultat.

Det kan till exempel handla om årliga lönekartläggningar och regelbundna översyner av både arbetsorganisation, kompetensutveckling och lönesystem. Genom att konkretisera och ta fram handlingsplaner blir det lättare att nå bra resultat.

Vi menar att en konkurrenskraftig industri behöver arbeta med både attityder, normer, löner och utveckling i arbetet för att förbättra jämställdheten!

Industriarbetet sliter hårt på kroppen och få av oss industriarbetare orkar jobba ända fram till pension. Det är därför som ett av våra krav i avtalsrörelsen 2016 är att arbetsgivarna ska göra ytterligare avsättningar till deltidspensionssystemet. På så vis kan fler industriarbetare få rätt att gå ned i arbetstid de sista åren innan pension – med hälsan i behåll.

Men deltidspensionen förbättrar inte bara vår hälsa, den skapar också nya jobb. När en äldre medarbetare går ned i tid så kan arbetsgivaren anställa en ny, som blir upplärd av sina arbetskamrater. Deltidspensionen är en win-win-situation för alla parter. Vi hoppas bara att även arbetsgivarna inser det!

Industriarbetet sliter hårt på kroppen. Det är därför som våra avtalskrav inte bara handlar om lönen, vi ställer också krav på åtgärder för ett hållbart arbetsliv.

Detta avtalskrav består av två delar: Dels vill vi att det inrättas en arbetsgrupp där fack och arbetsgivare tillsammans ska jobba med förebyggande arbetsmiljö, företagshälsovård och rehabilitering. Och dels vill vi ha ett samarbete med arbetsgivarna kring hur Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter (om organisatorisk och social arbetsmiljö) ska implementeras lokalt. På så vis kan vi tillsammans bekämpa mer smygande faror som stress, vantrivsel, mobbning och monotona arbetsuppgifter som kan leda till förslitningsskador.

Vi i IF Metall accepterar inte att människor skadas, slits ut eller dör på grund av sitt arbete. Människor är inte någon förbrukningsvara!

IF Metall Styrelsen Avd 27

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.