20 jan 2016 06:00

20 jan 2016 06:00

Bortglömda fotgängare

HALT

Den miljövänliga (kanske miljövänligaste) trafikantgruppen fotgängare verkar vara bortglömd eller åtminstone klart nedprioriterad när det kommer till snöröjning och halkbekämpning. Ska det behöva vara så?

Apostlahäst

Den miljövänliga (kanske miljövänligaste) trafikantgruppen fotgängare verkar vara bortglömd eller åtminstone klart nedprioriterad när det kommer till snöröjning och halkbekämpning. Ska det behöva vara så?

Apostlahäst

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.