21 jan 2016 06:00

21 jan 2016 06:00

Enkelriktad debatt

INVANDRING: Positivt

Vi får ständigt höra hur kostsam och belastande invandringen är för vårt samhälle. Nu är gränsen nådd för vad vi klarar av, basuneras ut av våra politiker och i media. Genast så införde regeringen gränskontroller, strängare asylkrav och tillfälliga uppehållstillstånd. Vad får vi höra om invandringens positiva sidor? Det är en enkelriktad debatt.

En ny rapport visar att Sverige har tjänat omkring 900 miljarder kronor netto på invandringen sedan 1950-talet fram till 2014. Utan vår invandring skulle vårt BNP idag vara 22 procent mindre.

Vi hade haft 65 procent högre skatt med bibehållen välfärd utan invandringen.

Sveriges befolkning hade varit 2,5 miljoner människor fattigare. För att inte tala om den mångfald, arbetskraft och kunskap som dagens mångkulturella samhälle bidrar med.

Tänk dig själv in i situationen att behöva fly för ditt liv. Nästa gång är det kanske vår tur att vara på flykt. Oavsett om du flyr från krig, förföljelse eller söker bättre ekonomiska förutsättningar för dig och din familj så är det vår skyldighet att göra det bästa vi kan för dessa människor.

Arbetsförmedlingen beräknar att vi årligen behöver 64 000 nya invandrare och att den höga nettoinvandringen behöver permanentas för att klara av att bibehålla välfärden.

Så låt oss åter öppna våra gränser för att visa Europa och den övriga världen vägen. Invandringen är en investering, inte en kostnad.

Är det några kostnader för flyktingar vi bör skära ned på så är det på våra skatteflyktingar som årligen beräknas kosta samhället tiotals miljarder kronor.

Räck en hand till din medmänniska, visa solidaritet och tro på varandra. Tillsammans kan vi klara det här om vi kraftsamlar och alla kommuner hjälps åt.

Mattias Elensjö

En ny rapport visar att Sverige har tjänat omkring 900 miljarder kronor netto på invandringen sedan 1950-talet fram till 2014. Utan vår invandring skulle vårt BNP idag vara 22 procent mindre.

Vi hade haft 65 procent högre skatt med bibehållen välfärd utan invandringen.

Sveriges befolkning hade varit 2,5 miljoner människor fattigare. För att inte tala om den mångfald, arbetskraft och kunskap som dagens mångkulturella samhälle bidrar med.

Tänk dig själv in i situationen att behöva fly för ditt liv. Nästa gång är det kanske vår tur att vara på flykt. Oavsett om du flyr från krig, förföljelse eller söker bättre ekonomiska förutsättningar för dig och din familj så är det vår skyldighet att göra det bästa vi kan för dessa människor.

Arbetsförmedlingen beräknar att vi årligen behöver 64 000 nya invandrare och att den höga nettoinvandringen behöver permanentas för att klara av att bibehålla välfärden.

Så låt oss åter öppna våra gränser för att visa Europa och den övriga världen vägen. Invandringen är en investering, inte en kostnad.

Är det några kostnader för flyktingar vi bör skära ned på så är det på våra skatteflyktingar som årligen beräknas kosta samhället tiotals miljarder kronor.

Räck en hand till din medmänniska, visa solidaritet och tro på varandra. Tillsammans kan vi klara det här om vi kraftsamlar och alla kommuner hjälps åt.

Mattias Elensjö

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.