21 jan 2016 06:00

21 jan 2016 06:00

Jämställda löner krävs för framtidens välfärd

Debatt:

En IT-tekniker som arbetar i den kvinnodominerade välfärden förlorar 9 200 kronor i månaden i lön jämfört med en IT-tekniker som arbetar i en mansdominerad sektor. Detsamma gäller flera andra yrken. Arbetsgivarna måste nu se över löneskillnaderna i Skövde kommun.

I branscher och sektorer där de flesta medarbetarna är kvinnor tjänar alla, både män och kvinnor, mindre än där de flesta medarbetarna är män. Vision har med hjälp av Statistiska centralbyråns statistik räknat på hur dessa strukturella löneskillnader drabbar tre yrkesgrupper inom den kvinnodominerade välfärden. Och det handlar om svindlande summor.

En IT-tekniker som jobbar i en kommun går varje månad miste om 9 200 kronor jämfört med om hen hade jobbat i en mansdominerad sektor. Under ett arbetsliv handlar det om närmare fem miljoner kronor i lägre lön och avtalsförmåner.

För en ekonom är motsvarande siffror 7 800 kronor respektive drygt 4,3 miljoner kronor och för en personal- eller HR-chef är summan 8 700 kronor respektive drygt 4,4 miljoner kronor.

Att de ojämställda lönerna handlar om strukturella löneskillnader råder det inget tvivel om. Arbetet i kvinnodominerade branscher och sektorer värderas helt enkelt lägre än arbetet i de mansdominerade. Detta slog också Delegationen för Jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) fast i sitt slutbetänkande förra året.

Samtidigt riskerar de ojämställda lönerna att bli ett reellt problem, inte bara för den enskilda medarbetaren. Välfärden står inför ett stort rekryteringsbehov de kommande åren och för att säkra kompetensförsörjningen behöver arbetsgivarna erbjuda konkurrenskraftiga löner och villkor.

I Skövde kommun måste nu politikerna stiga fram, ta sitt ansvar som arbetsgivare och skapa framtidens välfärd där de allra bästa medarbetarna vill arbeta.

Det handlar helt enkelt om att bedriva en ansvarsfull lönebildning, där medarbetarna i kvinnodominerade yrken, branscher och sektorer tillåts en högre löneökningstakt under några år.

För att klara situationen måste arbetsmarknadens parter tillsammans våga tänka nytt och gå utanför de ramar som hittills har begränsat oss. Det är dags att vi tillsammans tar itu med löneskillnaderna.

Seija Jokela

ordförande Vision i Skövde

Eva-Lotta Nilsson

förhandlingschef Vision

Veronica Magnusson

förbundsordförande Vision

En IT-tekniker som arbetar i den kvinnodominerade välfärden förlorar 9 200 kronor i månaden i lön jämfört med en IT-tekniker som arbetar i en mansdominerad sektor. Detsamma gäller flera andra yrken. Arbetsgivarna måste nu se över löneskillnaderna i Skövde kommun.

I branscher och sektorer där de flesta medarbetarna är kvinnor tjänar alla, både män och kvinnor, mindre än där de flesta medarbetarna är män. Vision har med hjälp av Statistiska centralbyråns statistik räknat på hur dessa strukturella löneskillnader drabbar tre yrkesgrupper inom den kvinnodominerade välfärden. Och det handlar om svindlande summor.

En IT-tekniker som jobbar i en kommun går varje månad miste om 9 200 kronor jämfört med om hen hade jobbat i en mansdominerad sektor. Under ett arbetsliv handlar det om närmare fem miljoner kronor i lägre lön och avtalsförmåner.

För en ekonom är motsvarande siffror 7 800 kronor respektive drygt 4,3 miljoner kronor och för en personal- eller HR-chef är summan 8 700 kronor respektive drygt 4,4 miljoner kronor.

Att de ojämställda lönerna handlar om strukturella löneskillnader råder det inget tvivel om. Arbetet i kvinnodominerade branscher och sektorer värderas helt enkelt lägre än arbetet i de mansdominerade. Detta slog också Delegationen för Jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) fast i sitt slutbetänkande förra året.

Samtidigt riskerar de ojämställda lönerna att bli ett reellt problem, inte bara för den enskilda medarbetaren. Välfärden står inför ett stort rekryteringsbehov de kommande åren och för att säkra kompetensförsörjningen behöver arbetsgivarna erbjuda konkurrenskraftiga löner och villkor.

I Skövde kommun måste nu politikerna stiga fram, ta sitt ansvar som arbetsgivare och skapa framtidens välfärd där de allra bästa medarbetarna vill arbeta.

Det handlar helt enkelt om att bedriva en ansvarsfull lönebildning, där medarbetarna i kvinnodominerade yrken, branscher och sektorer tillåts en högre löneökningstakt under några år.

För att klara situationen måste arbetsmarknadens parter tillsammans våga tänka nytt och gå utanför de ramar som hittills har begränsat oss. Det är dags att vi tillsammans tar itu med löneskillnaderna.

Seija Jokela

ordförande Vision i Skövde

Eva-Lotta Nilsson

förhandlingschef Vision

Veronica Magnusson

förbundsordförande Vision

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.