21 jan 2016 06:00

21 jan 2016 06:00

Öka kunskapen om vattendragen

MILJÖN: Öring

På Karlsborgssidan kunde man den 19/1 läsa om hur man vill förhindra ett projekt till att stärka öringbeståndet i Unden genom att jämna ut ett antal dammar. Det borde vara en självklarhet att återskapa de vattendrag som människan påverkat på det sätt att fisk inte kan komma åt sina reproduktionsområden som de använt i årtusenden.

Dammar och vattenkraft har de senaste hundra åren slagit ut mängder av ädelfiskbestånd jorden runt med människans egoism och egen vinning som orsak.

I artikeln nämns att man river och förstör miljön istället för att bevara den samt att det kommer slå sönder turismen. Detta är felaktigt då man återskapar vattendragen som de var innan vi människor kom hit, något de flesta borde uppskatta, även europeiska turister.

Överhängande träd ger också ökat skydd och är en ytterst viktig förutsättning till större mångfald i vattendraget. Jag tror heller inte att turismen kommer påverkas då ett ökat öringbestånd kommer öka fisketurismen.

Dags att få upp ögonen för våra vattendrag och öka kunskapen, vilken verkar fattas många gånger.

En sportfiskare

Dammar och vattenkraft har de senaste hundra åren slagit ut mängder av ädelfiskbestånd jorden runt med människans egoism och egen vinning som orsak.

I artikeln nämns att man river och förstör miljön istället för att bevara den samt att det kommer slå sönder turismen. Detta är felaktigt då man återskapar vattendragen som de var innan vi människor kom hit, något de flesta borde uppskatta, även europeiska turister.

Överhängande träd ger också ökat skydd och är en ytterst viktig förutsättning till större mångfald i vattendraget. Jag tror heller inte att turismen kommer påverkas då ett ökat öringbestånd kommer öka fisketurismen.

Dags att få upp ögonen för våra vattendrag och öka kunskapen, vilken verkar fattas många gånger.

En sportfiskare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.