21 jan 2016 06:00

21 jan 2016 06:00

Vi har inte köpt nytt

MÖBLER: Svar till insändare undertecknad av Ingrid Andersson (SLA 20/1).

När Försäkringskassan flyttade till nya lokaler minskade vi lokalytan med 700 kvm. Det innebar att varje arbetsrum blev mindre och att det inte fanns plats för de skrivbord vi hade i de gamla lokalerna.

Vi övertog då skrivbord med mera från Pensionsmyndigheten och behövde därför inte göra några nyinköp. De möbler som vi fick över vid vår flytt överlät vi till Skövde kommun som var ny hyresgäst i våra gamla lokaler. Några möbler har inte kastats, utan de har tagits till vara.

Torgny Andersson

områdeschef Försäkringskassan Skaraborg

Vi övertog då skrivbord med mera från Pensionsmyndigheten och behövde därför inte göra några nyinköp. De möbler som vi fick över vid vår flytt överlät vi till Skövde kommun som var ny hyresgäst i våra gamla lokaler. Några möbler har inte kastats, utan de har tagits till vara.

Torgny Andersson

områdeschef Försäkringskassan Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.