21 jan 2016 06:00

21 jan 2016 06:00

Vilseledande begrepp

KYRKPARKEN

Replik till B.J. som skriver följande till undertecknad: ”En begravningsplats är alltid en begravningsplats på vigd jord. Den är de dödas vilostad och där ska stillhet och vördnad råda.” (SLA 19/1.)

Begreppet ”de dödas vilostad” är ett vilseledande begrepp. Det har ingen anknytning till verkligheten, för när har vi sett ”de döda” vara vid liv där deras kroppar ligger begravda? När har vi hört dem säga att de vill att det ska råda ”stillhet och vördnad” på dessa platser?

När människor dör, eller rättare sagt, när deras fysiska kroppar dör, så lever de vidare i andevärlden med sina andekroppar. Dessa deras kroppar dör aldrig eftersom dessa är evigt knutna till deras odödliga själar.

Benny Sikter

Begreppet ”de dödas vilostad” är ett vilseledande begrepp. Det har ingen anknytning till verkligheten, för när har vi sett ”de döda” vara vid liv där deras kroppar ligger begravda? När har vi hört dem säga att de vill att det ska råda ”stillhet och vördnad” på dessa platser?

När människor dör, eller rättare sagt, när deras fysiska kroppar dör, så lever de vidare i andevärlden med sina andekroppar. Dessa deras kroppar dör aldrig eftersom dessa är evigt knutna till deras odödliga själar.

Benny Sikter

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.