22 jan 2016 06:00

22 jan 2016 06:00

En lag som inte gäller alla

BARNÄKTENSKAP

Ska en vuxen kunna gifta sig med ett barn? Nej, självfallet inte. Men så självfallet är det inte. En del kallar det för pedofili, för andra möter det inga hinder.

I Sverige finns en lag, som säger att giftermål inte får ingås för personer under 18 år.

Det handlar då förstås om asylsökande, i vars länder det är accepterat med giftermål med barn.

Många kommuner i Sverige vacklar hit och dit, och vet inte hur de ska agera för att inte bli kallade rasister. Det är värre än att ett barn utnyttjas av en vuxen.

En av de kommuner som följer det som gäller i Sverige, är Göteborgs kommun. Heder åt dem.

Den svenska veligheten slår alla rekord.

Conny Östling

I Sverige finns en lag, som säger att giftermål inte får ingås för personer under 18 år.

Det handlar då förstås om asylsökande, i vars länder det är accepterat med giftermål med barn.

Många kommuner i Sverige vacklar hit och dit, och vet inte hur de ska agera för att inte bli kallade rasister. Det är värre än att ett barn utnyttjas av en vuxen.

En av de kommuner som följer det som gäller i Sverige, är Göteborgs kommun. Heder åt dem.

Den svenska veligheten slår alla rekord.

Conny Östling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.