22 jan 2016 06:00

22 jan 2016 06:00

Fler ska bygga i Skövde

SKÖVDEBOSTÄDER

Replik. Johan Ask (S) och Malin Wadman (S) har inte förstått, eller vill inte förstå, Skövde kommuns direktiv till sitt bostadsbolag Skövdebostäder AB. Vi gör ett sista försök att förklara.

Skövde är i en expansiv fas. 2015 beviljade kommunen mer än 400 bygglov för nya bostäder. Det är fler än någonsin förr. Antalet nya bygglov för 2016 bedöms bli cirka 600. Skövdebostäder är här en betydelsefull kraft för att fortsätta utveckla Skövde och förse invånarna med hyresrätter. I år flyttar de första hyresgästerna in i de första av sammanlagt drygt 240 nybyggda bostäder på Aspö. Vi vill påminna om att Socialdemokraterna var mycket ivriga motståndare till denna byggnation och försökte stoppa detta betydelsefulla tillskott till Skövdes bostadsmarknad.

Bolaget bebygger även andra områden och det planerar att bygga mer. Men Skövdebostäder är inte och ska inte vara den enda aktören på Skövdes hyresmarknad. Vi eftersträvar ett brett deltagande i Skövdes utveckling. Vi vill att fler och andra bolag än det allmännyttiga uppför och förvaltar bostäder i vår kommun. För att uppnå en varierad och expansiv bostadsmarknad, där fler aktörer ser möjlighet att etablera sig och förutsättningar för att riskera kapital, måste det offentliga ägandet begränsas och ge utrymme för konkurrens. Denna begränsning, som är uttryckt som en procentuell andel av det samlade hyresbeståndet i kommunen, kommer bolaget sannolikt inte att nå under de närmaste åren.

Vi eftersträvar en blandad bostadsbebyggelse med ett utbud av olika upplåtelseformer. Alliansen och Moderaterna har ambitionen – och det framgår också av direktivet – att ombilda hyresfastigheter till bostadsrättsföreningar där en tydlig majoritet av de boende så önskar. Det enskilda ägandet må avskys av socialisterna, men det ger icke desto mindre människor ökat inflytande över sitt boende och möjlighet att få del av värdeökningen på bostadsmarknaden. Vi menar att det är betydelsefullt och angeläget att ge Skövdebor den egenmakt, trygghet och möjlighet till ett klokt sparande som kommer av en egen ägd bostad.

Med vår politik ökar vi förutsättningarna för en positiv utveckling för Skövdes bostadsmarknad. Men vi löser inte alla problem. Den svenska bostadsmarknaden präglas generellt av både för få bostäder och för lite marknad. Det byggs överlag för lite, trots att bostadsbehovet i landet är stort. Det beror på krångliga regler som gör processen för nybyggnation tidsödande, kostsam och oviss. Samt på att rigida regler för hyressättning gör det i många fall olönsamt att riskera kapital och bygga. Dessa regler hoppas vi att kunna ändra på senast 2018. I vårt Sverige ska man inte behöva ha otillbörliga relationer med en fackpamp för att få bostad.

Katarina Jonsson (M)

ordförande i kommunstyrelsen

Anders G Johansson (M)

gruppledare

Johan Fogelberg (M)

ordförande i Skövdebostäder AB

Magnus Hammar (M)

ordförande i byggnadsnämnden

Skövde är i en expansiv fas. 2015 beviljade kommunen mer än 400 bygglov för nya bostäder. Det är fler än någonsin förr. Antalet nya bygglov för 2016 bedöms bli cirka 600. Skövdebostäder är här en betydelsefull kraft för att fortsätta utveckla Skövde och förse invånarna med hyresrätter. I år flyttar de första hyresgästerna in i de första av sammanlagt drygt 240 nybyggda bostäder på Aspö. Vi vill påminna om att Socialdemokraterna var mycket ivriga motståndare till denna byggnation och försökte stoppa detta betydelsefulla tillskott till Skövdes bostadsmarknad.

Bolaget bebygger även andra områden och det planerar att bygga mer. Men Skövdebostäder är inte och ska inte vara den enda aktören på Skövdes hyresmarknad. Vi eftersträvar ett brett deltagande i Skövdes utveckling. Vi vill att fler och andra bolag än det allmännyttiga uppför och förvaltar bostäder i vår kommun. För att uppnå en varierad och expansiv bostadsmarknad, där fler aktörer ser möjlighet att etablera sig och förutsättningar för att riskera kapital, måste det offentliga ägandet begränsas och ge utrymme för konkurrens. Denna begränsning, som är uttryckt som en procentuell andel av det samlade hyresbeståndet i kommunen, kommer bolaget sannolikt inte att nå under de närmaste åren.

Vi eftersträvar en blandad bostadsbebyggelse med ett utbud av olika upplåtelseformer. Alliansen och Moderaterna har ambitionen – och det framgår också av direktivet – att ombilda hyresfastigheter till bostadsrättsföreningar där en tydlig majoritet av de boende så önskar. Det enskilda ägandet må avskys av socialisterna, men det ger icke desto mindre människor ökat inflytande över sitt boende och möjlighet att få del av värdeökningen på bostadsmarknaden. Vi menar att det är betydelsefullt och angeläget att ge Skövdebor den egenmakt, trygghet och möjlighet till ett klokt sparande som kommer av en egen ägd bostad.

Med vår politik ökar vi förutsättningarna för en positiv utveckling för Skövdes bostadsmarknad. Men vi löser inte alla problem. Den svenska bostadsmarknaden präglas generellt av både för få bostäder och för lite marknad. Det byggs överlag för lite, trots att bostadsbehovet i landet är stort. Det beror på krångliga regler som gör processen för nybyggnation tidsödande, kostsam och oviss. Samt på att rigida regler för hyressättning gör det i många fall olönsamt att riskera kapital och bygga. Dessa regler hoppas vi att kunna ändra på senast 2018. I vårt Sverige ska man inte behöva ha otillbörliga relationer med en fackpamp för att få bostad.

Katarina Jonsson (M)

ordförande i kommunstyrelsen

Anders G Johansson (M)

gruppledare

Johan Fogelberg (M)

ordförande i Skövdebostäder AB

Magnus Hammar (M)

ordförande i byggnadsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.