22 jan 2016 06:00

22 jan 2016 06:00

Hotet mot botet – vem bryr sig?

ANTIBIOTIKARESISTENS

Antibiotikan har sedan 1940-talet räddat otaliga människoliv men blir allt mera verkningslös. Framför allt på grund av överanvändningen. I ett skrämmande reportage visade SVT2:s Aktuellt nyligen hur antibiotika­användningen medförde ökad resistens mot antibiotika hos bakterier. Vid varje användning av antibiotika slås även en mängd nyttiga bakterier ut samtidigt som fler bakterier ”stimuleras” att bli motståndskraftiga mot medicinen. Risken vid nya infektioner ökar alltså. Slentrianmässig användning av antibiotika inom medicinen och livsmedelsproduktionen – framför allt utomlands – är den grundläggande orsaken till den snabbt ökande antibiotikaresistensen. Och vem bryr sig?

Resistenta bakterier sprids mellan människor och från djur till människor. Miljön belastas av antibiotika via toaletter, tvättmaskiner och läkemedelsindustrin. Allt detta sker på bekostnad av människoliv. Sverige är visserligen ett föregångsland i fråga om antibiotikaanvändning i djurhållningen. Den totala användningen av antibiotika utslaget på produktionsdjuren motsvarar (bara) 13 mg per kilo kött men i Danmark är värdet 45, i Polen 151 och i Tyskland 179. Trots det har köttimporten från Tyskland och Polen från 2007 ökat med 86 procent. Så vem bryr sig? Är priset på Svenssons köttbit det enda som räknas?

Trots att man i Sverige lyckats minska användningen av antibiotika bland både människor och djur, ökar bakteriers antibiotikaresistens här. Nu räknar man med att 10 procent av svenskarna bär på antibiotikaresistenta bakterier. Antalet personer med MRSA har fördubblats i Skåne på ett år. Men på andra håll, t.ex. i Sydeuropa, Asien och USA är det ännu värre. Av turister som kommer tillbaka till Sverige har 25 procent antibiotikaresistenta bakterier. Och vem bryr sig? Varje år beräknas 26 000 personer i EU dö på grund av att antibiotika blivit verkningslös. Det är över 70 per dag!

Allt fler antibakteriella biocider (i t.ex. tandkräm och diskmedel) dödar bakterier – som oftast inte ens är skadliga utan tvärt om nyttiga – skapar också mera antibiotika­resistens. Här används bland annat silver i jonform, som t.o.m. är giftigt!

Vad kan du göra?

Var noga med handhygienen, särskilt före måltid. Hosta i armvecket. Ät svenskt kött – även på restaurang. Kräv att kommuner och landsting serverar svenskt kött och att alla köttprodukter i handeln är märkta med ursprungsland. Några köttfria dagar är inte fel. Undvik onödiga biocider. Om du minskar dina utlandsresor minskar du dessutom dina växthusgasutsläpp. Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Lycka till med ditt bidrag!

Lennart Rundqvist

Antibiotikan har sedan 1940-talet räddat otaliga människoliv men blir allt mera verkningslös. Framför allt på grund av överanvändningen. I ett skrämmande reportage visade SVT2:s Aktuellt nyligen hur antibiotika­användningen medförde ökad resistens mot antibiotika hos bakterier. Vid varje användning av antibiotika slås även en mängd nyttiga bakterier ut samtidigt som fler bakterier ”stimuleras” att bli motståndskraftiga mot medicinen. Risken vid nya infektioner ökar alltså. Slentrianmässig användning av antibiotika inom medicinen och livsmedelsproduktionen – framför allt utomlands – är den grundläggande orsaken till den snabbt ökande antibiotikaresistensen. Och vem bryr sig?

Resistenta bakterier sprids mellan människor och från djur till människor. Miljön belastas av antibiotika via toaletter, tvättmaskiner och läkemedelsindustrin. Allt detta sker på bekostnad av människoliv. Sverige är visserligen ett föregångsland i fråga om antibiotikaanvändning i djurhållningen. Den totala användningen av antibiotika utslaget på produktionsdjuren motsvarar (bara) 13 mg per kilo kött men i Danmark är värdet 45, i Polen 151 och i Tyskland 179. Trots det har köttimporten från Tyskland och Polen från 2007 ökat med 86 procent. Så vem bryr sig? Är priset på Svenssons köttbit det enda som räknas?

Trots att man i Sverige lyckats minska användningen av antibiotika bland både människor och djur, ökar bakteriers antibiotikaresistens här. Nu räknar man med att 10 procent av svenskarna bär på antibiotikaresistenta bakterier. Antalet personer med MRSA har fördubblats i Skåne på ett år. Men på andra håll, t.ex. i Sydeuropa, Asien och USA är det ännu värre. Av turister som kommer tillbaka till Sverige har 25 procent antibiotikaresistenta bakterier. Och vem bryr sig? Varje år beräknas 26 000 personer i EU dö på grund av att antibiotika blivit verkningslös. Det är över 70 per dag!

Allt fler antibakteriella biocider (i t.ex. tandkräm och diskmedel) dödar bakterier – som oftast inte ens är skadliga utan tvärt om nyttiga – skapar också mera antibiotika­resistens. Här används bland annat silver i jonform, som t.o.m. är giftigt!

Vad kan du göra?

Var noga med handhygienen, särskilt före måltid. Hosta i armvecket. Ät svenskt kött – även på restaurang. Kräv att kommuner och landsting serverar svenskt kött och att alla köttprodukter i handeln är märkta med ursprungsland. Några köttfria dagar är inte fel. Undvik onödiga biocider. Om du minskar dina utlandsresor minskar du dessutom dina växthusgasutsläpp. Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Lycka till med ditt bidrag!

Lennart Rundqvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.