22 jan 2016 06:00

22 jan 2016 06:00

Lär av omvärlden

SAMARBETE

Samma problem. Anders Ygeman (S) går nu ut med att han skall förhandla med Marocko om det ökande antalet gatubarn därifrån. Spanien har haft samma problem sedan väldigt många åt tillbaks och mig veterligt finns ingen lösning ännu. D.v.s. minderåriga kan ej utvisas och inte heller åtalas eller omhändertas för brott. Kanske vore idé att prata med länder som har samma problem.

Samma gäller gangstervälde i förorter (USA, Frankrike, England t.ex.), integrationsproblem eller vilka andra problem som helst. Det finns länder med erfarenhet och förhoppningsvis skulle man kunna snappa upp något av nytta. Eller är det så illa att vi fortfarande är så naiva att vi tror oss veta bäst och kunna lösa problem som andra länder går bet på?

Studieresor och konferenser med andra länder är en väldigt ringa kostnad i jämförelse med de mycket dyra lärpengarna som ett tänkande att vi skall nog klara ut det här, för med sig.

Per

Samma gäller gangstervälde i förorter (USA, Frankrike, England t.ex.), integrationsproblem eller vilka andra problem som helst. Det finns länder med erfarenhet och förhoppningsvis skulle man kunna snappa upp något av nytta. Eller är det så illa att vi fortfarande är så naiva att vi tror oss veta bäst och kunna lösa problem som andra länder går bet på?

Studieresor och konferenser med andra länder är en väldigt ringa kostnad i jämförelse med de mycket dyra lärpengarna som ett tänkande att vi skall nog klara ut det här, för med sig.

Per

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.