23 jan 2016 06:00

23 jan 2016 06:00

Det är dags att se alla som medborgare

DEMOKRATIUTREDNINGEN

Replik till Anders G Johansson (M) och Adam Johansson (MUF) angående debattartikel 20/1 med rubriken Rör inte rösträttsåldern.

Att jämföra vår demokrati och rösträttsålder med trisslotter, snus och systembolaget ser jag mer som ett jippo än att sänka rösträttsåldern till 16 år. För att hålla oss till ämnet och vara mer relevanta så är det nu förändringen sker som stärker vår demokrati. För mig är det självklart att vi ska sänka rösträttsåldern till 16 år. Då får en grupp som ständigt lämnas utanför de politiska besluten en talan, nämligen ungdomar. Ungdomar är idag inte en självklar referensgrupp i det offentliga rummet för politik. Man pratar om oss ungdomar och inte med oss ungdomar oavsett om man är politiskt aktiv eller inte. Att sänka rösträttsåldern är ett stort steg på vägen till att unga inte längre lämnas utanför. Det blir då en självklarhet att få ta del av vår demokrati.

Att sänka rösträttsåldern för med sig en hel del fördelar. Man pratar om att det inte finns tillräckligt med kunskap hos de personer som skulle vara 16 år när valet äger rum. Detta sätter då en större press på skolan att ge en mer relevant utbildning som ökar kunskapen om, engagemang, politiskt deltagande, demokrati och de demokratiska rättigheterna i tidigare åldrar än nu. Detta leder till att allt fler medborgare skapar ett engagemang och förståelse för hur vårt samhälle fungerar rent politiskt, vilket gynnar hela samhället.

Det är fyra år mellan varje val vilket gör att vi tappar många ungdomar i väntan på nästa val. Skulle vi sänka rösträttsåldern till 16 skulle vi då per automatik få ett större procentuellt deltagande bland unga på valdagen.

Jag vill förtydliga att mognad inte kan mätas i ålder. Jag anser mig själv vara mer mogen än att jämföra vår politik med diverse jippon och då är jag 20 år.

Vi ska inte heller glömma att 17 juli 2014 beslutade den dåvarande alliansregeringen att demokratiutredningen skulle tas fram. Detta är ett underlag som regeringen velat ta fram. Detta är inget jippo, detta är allvar. Äntligen kan vi börja ha en riktig samhällsdialog och gapet mellan vuxna och ungdomar minskar.

Olle Wästberg, som är ansvarig för utredningen, sa nej till rösträtt 16 i början av utredningen. Nu med facit i hand har han ändrat åsikt och är nu en förespråkare av rösträtt 16. Så det är inte för sent att ändra åsikt. Jag står rakryggad och säger med stolthet ja till rösträttsålder 16.

Pernilla Bolde

ordförande Skövde Ungdomsforum

Replik till Anders G Johansson (M) och Adam Johansson (MUF) angående debattartikel 20/1 med rubriken Rör inte rösträttsåldern.

Att jämföra vår demokrati och rösträttsålder med trisslotter, snus och systembolaget ser jag mer som ett jippo än att sänka rösträttsåldern till 16 år. För att hålla oss till ämnet och vara mer relevanta så är det nu förändringen sker som stärker vår demokrati. För mig är det självklart att vi ska sänka rösträttsåldern till 16 år. Då får en grupp som ständigt lämnas utanför de politiska besluten en talan, nämligen ungdomar. Ungdomar är idag inte en självklar referensgrupp i det offentliga rummet för politik. Man pratar om oss ungdomar och inte med oss ungdomar oavsett om man är politiskt aktiv eller inte. Att sänka rösträttsåldern är ett stort steg på vägen till att unga inte längre lämnas utanför. Det blir då en självklarhet att få ta del av vår demokrati.

Att sänka rösträttsåldern för med sig en hel del fördelar. Man pratar om att det inte finns tillräckligt med kunskap hos de personer som skulle vara 16 år när valet äger rum. Detta sätter då en större press på skolan att ge en mer relevant utbildning som ökar kunskapen om, engagemang, politiskt deltagande, demokrati och de demokratiska rättigheterna i tidigare åldrar än nu. Detta leder till att allt fler medborgare skapar ett engagemang och förståelse för hur vårt samhälle fungerar rent politiskt, vilket gynnar hela samhället.

Det är fyra år mellan varje val vilket gör att vi tappar många ungdomar i väntan på nästa val. Skulle vi sänka rösträttsåldern till 16 skulle vi då per automatik få ett större procentuellt deltagande bland unga på valdagen.

Jag vill förtydliga att mognad inte kan mätas i ålder. Jag anser mig själv vara mer mogen än att jämföra vår politik med diverse jippon och då är jag 20 år.

Vi ska inte heller glömma att 17 juli 2014 beslutade den dåvarande alliansregeringen att demokratiutredningen skulle tas fram. Detta är ett underlag som regeringen velat ta fram. Detta är inget jippo, detta är allvar. Äntligen kan vi börja ha en riktig samhällsdialog och gapet mellan vuxna och ungdomar minskar.

Olle Wästberg, som är ansvarig för utredningen, sa nej till rösträtt 16 i början av utredningen. Nu med facit i hand har han ändrat åsikt och är nu en förespråkare av rösträtt 16. Så det är inte för sent att ändra åsikt. Jag står rakryggad och säger med stolthet ja till rösträttsålder 16.

Pernilla Bolde

ordförande Skövde Ungdomsforum

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.