23 jan 2016 06:00

23 jan 2016 06:00

Investeringar i kvinnors livsvillkor får Sverige att växa

Debatt:

Sveriges framgång bygger på att vi investerar. Både i sådant som vi behöver som bostäder, kommunikationer och annat, men också direkt i människor – i utbildning, hälsa och jämlikhet. Särskilt angeläget anser vi i Vänsterpartiet att det är att investera i kvinnors livsvillkor.

Efter åtta år av borgerligt styre har klyftorna vuxit mellan rika och fattiga, mellan stad och landsbygd och inte minst mellan män och kvinnor. Hur vi mår och vår fysiska hälsa är områden där de ökade klyftorna är som tydligast. Medan Sveriges befolkning i genomsnitt blir friskare och lever allt längre kvarstår eller ökar skillnaderna i hälsa mellan olika grupper.

En av flera budgetsatsningar på jämlik hälsa är gratis mammografiscreening för kvinnor mellan 40 och 74 år. Det kan låta självklart, men en kvinnas ekonomi ska inte vara avgörande för om hennes cancer upptäcks i tid. Hälsan ska inte vara beroende av storleken på din plånbok.

Som ett feministiskt parti är det självklart för oss att driva frågor som rör kvinnors rättigheter. Vi ser hur kvinnors hälsa länge blivit eftersatt i såväl forskning och resursplanering. Under de kommande åren genomför vi tillsammans med regeringen en rad reformer som gör välfärden bättre och som förbättrar kvinnors levnadsvillkor från tonåren till äldreomsorgen.

Få verksamheter handlar så tydligt om kvinnors livsvillkor som äldreomsorgen. Omsorgen och vården av äldre är en verksamhet med en mycket sned könsfördelning. Såväl bland brukare, anhörigvårdare som personal är kvinnor i majoritet. Nu genomför vi och regeringen reformer som både ger 5 000 fler anställda i äldreomsorgen och ökade möjligheter till kompetensutveckling för de som redan arbetar i omsorgen.

Sverige behöver en politik som investerar i människor och som gör att Sverige kan växa. Vi vet att jämlika samhällen mår och utvecklas bättre. För att kunna skapa ett jämlikt samhälle krävs det att vi satsar mer på kvinnors livsvillkor.

Gabryjel Blom

ersättare i kommunfullmäktige (V)

Sveriges framgång bygger på att vi investerar. Både i sådant som vi behöver som bostäder, kommunikationer och annat, men också direkt i människor – i utbildning, hälsa och jämlikhet. Särskilt angeläget anser vi i Vänsterpartiet att det är att investera i kvinnors livsvillkor.

Efter åtta år av borgerligt styre har klyftorna vuxit mellan rika och fattiga, mellan stad och landsbygd och inte minst mellan män och kvinnor. Hur vi mår och vår fysiska hälsa är områden där de ökade klyftorna är som tydligast. Medan Sveriges befolkning i genomsnitt blir friskare och lever allt längre kvarstår eller ökar skillnaderna i hälsa mellan olika grupper.

En av flera budgetsatsningar på jämlik hälsa är gratis mammografiscreening för kvinnor mellan 40 och 74 år. Det kan låta självklart, men en kvinnas ekonomi ska inte vara avgörande för om hennes cancer upptäcks i tid. Hälsan ska inte vara beroende av storleken på din plånbok.

Som ett feministiskt parti är det självklart för oss att driva frågor som rör kvinnors rättigheter. Vi ser hur kvinnors hälsa länge blivit eftersatt i såväl forskning och resursplanering. Under de kommande åren genomför vi tillsammans med regeringen en rad reformer som gör välfärden bättre och som förbättrar kvinnors levnadsvillkor från tonåren till äldreomsorgen.

Få verksamheter handlar så tydligt om kvinnors livsvillkor som äldreomsorgen. Omsorgen och vården av äldre är en verksamhet med en mycket sned könsfördelning. Såväl bland brukare, anhörigvårdare som personal är kvinnor i majoritet. Nu genomför vi och regeringen reformer som både ger 5 000 fler anställda i äldreomsorgen och ökade möjligheter till kompetensutveckling för de som redan arbetar i omsorgen.

Sverige behöver en politik som investerar i människor och som gör att Sverige kan växa. Vi vet att jämlika samhällen mår och utvecklas bättre. För att kunna skapa ett jämlikt samhälle krävs det att vi satsar mer på kvinnors livsvillkor.

Gabryjel Blom

ersättare i kommunfullmäktige (V)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.