23 jan 2016 06:00

23 jan 2016 06:00

Sverige är inte stort nog

INVANDRING

Replik. Till Mattias Elensjö i SLA 21/1.

Av FN:s flyktingkonvention framgår följande; ”Beviljandet av asyl kan medföra en utomordentligt tung börda för vissa länder och att en tillfredställande lösning därför icke kan uppnås utan internationellt samarbete.” Detta är själva grunden till att det finns en flyktingkonvention överhuvudtaget – det är så oerhört kostsamt att man var tvungen att komma överens om vem som skulle bära kostnaderna ...

Om det hade varit som Elensjö m.fl. påstår, d.v.s. lönsamt, så hade det varit huggsexa om vem som fick ta emot flest asylsökande. Påståendet om lönsamhet faller helt enkelt på sin egen orimlighet. Vilket också regeringen tvingats erkänna genom sitt agerande – Romson grät inte för att hon njöt av att äntligen få tvåla till asylsökande.

Arbetskraftsinvandring, d.v.s. där landet saknar arbetskraft och kan få rätt utbildad arbetskraft som kan sättas i produktivt arbete, är däremot mycket lönsamt. Men det är inte det vi talar om här.

Sverige är inte stort eller rikt nog för att ta hand om de cirka 7 000 miljoner människor som har det sämre än oss. Sluta dröm om att lilla Sverige kan lösa en hel världs problem. Vill du göra något för asylsökande måste du åstadkomma det som hände när flyktingkonventionen blev till – få världens övriga länder att inse att det här måste vi lösa tillsammans (istället för att hoppas att någon annan är dum nog att ta kostnaden).

Dessutom är den mångfald du hyllar inte enkelriktat positiv – den innehåller också kvinnoförtryck och hedersmord. Att påstå något annat ökar bara motsättningarna – och drabbar de som verkligen behöver asyl.

Christer Bratt

Av FN:s flyktingkonvention framgår följande; ”Beviljandet av asyl kan medföra en utomordentligt tung börda för vissa länder och att en tillfredställande lösning därför icke kan uppnås utan internationellt samarbete.” Detta är själva grunden till att det finns en flyktingkonvention överhuvudtaget – det är så oerhört kostsamt att man var tvungen att komma överens om vem som skulle bära kostnaderna ...

Om det hade varit som Elensjö m.fl. påstår, d.v.s. lönsamt, så hade det varit huggsexa om vem som fick ta emot flest asylsökande. Påståendet om lönsamhet faller helt enkelt på sin egen orimlighet. Vilket också regeringen tvingats erkänna genom sitt agerande – Romson grät inte för att hon njöt av att äntligen få tvåla till asylsökande.

Arbetskraftsinvandring, d.v.s. där landet saknar arbetskraft och kan få rätt utbildad arbetskraft som kan sättas i produktivt arbete, är däremot mycket lönsamt. Men det är inte det vi talar om här.

Sverige är inte stort eller rikt nog för att ta hand om de cirka 7 000 miljoner människor som har det sämre än oss. Sluta dröm om att lilla Sverige kan lösa en hel världs problem. Vill du göra något för asylsökande måste du åstadkomma det som hände när flyktingkonventionen blev till – få världens övriga länder att inse att det här måste vi lösa tillsammans (istället för att hoppas att någon annan är dum nog att ta kostnaden).

Dessutom är den mångfald du hyllar inte enkelriktat positiv – den innehåller också kvinnoförtryck och hedersmord. Att påstå något annat ökar bara motsättningarna – och drabbar de som verkligen behöver asyl.

Christer Bratt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.