23 jan 2016 06:00

23 jan 2016 06:00

Vad skapar värden?

BILLINGENSATSNING

Helt rätt. Veckans tillkännagivande om satsningarna på Billingen värmer ett Skövdehjärta! Jag tycker att det är helt rätt och i linje med hur kommunen skall agera, skapa förutsättningar och utveckla det som kan ge mervärden i kommunen.

Icke så förvånande så har man redan sett och hört röster om att ”det finns andra områden inom vård, omsorg och idrott som ...” Visst, det finns områden inom offentlig sektor och fritidsaktiviteter som det behövs satsningar. Men den stora frågan är: Vad skapar värden som gör att en kommun kan ha en stark offentlig sektor? Jag tror att många med mig svarar; ett starkt och utvecklingsbenäget näringsliv! Detta är kommunen medskapande till genom att agera på det sätt som man nu presenterat på Billingen.

Kör på Skövdepolitiker! Jag gillar er!

Företagare Fredrik

Icke så förvånande så har man redan sett och hört röster om att ”det finns andra områden inom vård, omsorg och idrott som ...” Visst, det finns områden inom offentlig sektor och fritidsaktiviteter som det behövs satsningar. Men den stora frågan är: Vad skapar värden som gör att en kommun kan ha en stark offentlig sektor? Jag tror att många med mig svarar; ett starkt och utvecklingsbenäget näringsliv! Detta är kommunen medskapande till genom att agera på det sätt som man nu presenterat på Billingen.

Kör på Skövdepolitiker! Jag gillar er!

Företagare Fredrik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.