25 jan 2016 06:00

25 jan 2016 06:00

Är Alliansen verkligen beredd?

REGERINGSANSVAR

REPLIK. På insändarsidorna i våra lokaltidningar (SLA 20/1) så får vi veta att Alliansen är redo att när som helst ta över regeringsansvaret. Insändaren är undertecknad av Cecilia Widegren (M), Ulrika Carlsson (C), Annika Eclund (KD) och Pär Johnsson (L). Man kan fundera över hur korrekt detta verkligen är.

I ett antal insändare under hösten 2015 i våra lokaltidningar så har Cecilia Widegren (M), Lars Hjertén (M) och Ulf Kristersson (M) klagat på effekterna av den röd-gröna regeringens politik, trots att man haft möjlighet att fälla deras budget redan hösten 2015.

Nu säger man sig vara beredd att ta över regeringsansvaret när som helst.

Om man vill göra det före 2018 så måste man i rimlighetens namn vara beredd att fälla regeringen och det kan man knappast påstå att oppositionsledaren Anna Kinberg Batra är. Oppositionsledaren var inte beredd att fälla regeringens budget i höstas och hon är inte beredd att fälla finansministern efter lägenhetsbråket med Kommunal.

I de diskussioner som hittills förts så verkar hon inte heller vara beredd att fälla regeringens budget i vår. Så hur ska det då gå till att ta över regeringsansvaret när man inte är beredd att fälla regeringen?

Det verkar som om undertecknarna av debattinlägget behöver ta en diskussion med oppositionsledaren. Det föreligger uppenbarligen olika uppfattningar när det gäller hur och när Alliansen är beredd att ta över regeringsansvaret.

Stefan Hallberg

Sverigedemokraterna Karlsborg

I ett antal insändare under hösten 2015 i våra lokaltidningar så har Cecilia Widegren (M), Lars Hjertén (M) och Ulf Kristersson (M) klagat på effekterna av den röd-gröna regeringens politik, trots att man haft möjlighet att fälla deras budget redan hösten 2015.

Nu säger man sig vara beredd att ta över regeringsansvaret när som helst.

Om man vill göra det före 2018 så måste man i rimlighetens namn vara beredd att fälla regeringen och det kan man knappast påstå att oppositionsledaren Anna Kinberg Batra är. Oppositionsledaren var inte beredd att fälla regeringens budget i höstas och hon är inte beredd att fälla finansministern efter lägenhetsbråket med Kommunal.

I de diskussioner som hittills förts så verkar hon inte heller vara beredd att fälla regeringens budget i vår. Så hur ska det då gå till att ta över regeringsansvaret när man inte är beredd att fälla regeringen?

Det verkar som om undertecknarna av debattinlägget behöver ta en diskussion med oppositionsledaren. Det föreligger uppenbarligen olika uppfattningar när det gäller hur och när Alliansen är beredd att ta över regeringsansvaret.

Stefan Hallberg

Sverigedemokraterna Karlsborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.