25 jan 2016 06:00

25 jan 2016 06:00

Mer baljväxter i skolmatsalarna

MILJÖN

FN:s generalförsamling har utropat 2016 till baljväxternas år. FN:s jordbruksorganisation FAO ska hjälpa kommuner, regeringar och andra berörda organisationer att bana vägen för mer bönor, linser och ärter på tallrikarna. Politikerna i Skaraborg kan bäst svara upp på denna FN-uppmaning genom att verka för att den vegetariska rätten blir huvudrätt i skolmatsalarna.

Enligt FN upptas 30 procent av jordens isfria landområden och 70 procent av den skövlade skogsmarken i Amazonas av den extremt resurskrävande köttindustrin. Det gör att de vilda djuren trängs undan och utrotas.

Vi befinner oss i ett tidigt skede av jordens sjätte stora massutdöende av arter om ingenting görs, enligt en aktuell rapport från Stanford: Defaunation in the Anthropocene. Drygt 320 olika arter av landlevande ryggradsdjur har redan dött ut och de överlevande arterna har minskat sina populationer med i snitt 25 procent.

FN:s rapport Livestock's long shadow slår fast att djurhållningen är en av de absolut främsta orsakerna till vår tids allvarligaste miljöproblem – från det lokala till det globala: utsläpp av växthusgaser, jordförstörelse, vattenförstörelse, övergödning, försurning och en dramatisk, pågående förlust av biologisk mångfald.

Tack vare baljväxters höga proteininnehåll kan de med fördel ersätta proteinintag från animaliska livsmedel. För djurartrikedomens och världsmiljöns skull är det därför oerhört viktigt att politikerna i Skaraborg låter baljväxter i olika former som exempelvis bönburgare, falafel och hummus utgöra den huvudsakliga proteinkällan i skolmatsalarna.

Jonas Norberg

FN:s generalförsamling har utropat 2016 till baljväxternas år. FN:s jordbruksorganisation FAO ska hjälpa kommuner, regeringar och andra berörda organisationer att bana vägen för mer bönor, linser och ärter på tallrikarna. Politikerna i Skaraborg kan bäst svara upp på denna FN-uppmaning genom att verka för att den vegetariska rätten blir huvudrätt i skolmatsalarna.

Enligt FN upptas 30 procent av jordens isfria landområden och 70 procent av den skövlade skogsmarken i Amazonas av den extremt resurskrävande köttindustrin. Det gör att de vilda djuren trängs undan och utrotas.

Vi befinner oss i ett tidigt skede av jordens sjätte stora massutdöende av arter om ingenting görs, enligt en aktuell rapport från Stanford: Defaunation in the Anthropocene. Drygt 320 olika arter av landlevande ryggradsdjur har redan dött ut och de överlevande arterna har minskat sina populationer med i snitt 25 procent.

FN:s rapport Livestock's long shadow slår fast att djurhållningen är en av de absolut främsta orsakerna till vår tids allvarligaste miljöproblem – från det lokala till det globala: utsläpp av växthusgaser, jordförstörelse, vattenförstörelse, övergödning, försurning och en dramatisk, pågående förlust av biologisk mångfald.

Tack vare baljväxters höga proteininnehåll kan de med fördel ersätta proteinintag från animaliska livsmedel. För djurartrikedomens och världsmiljöns skull är det därför oerhört viktigt att politikerna i Skaraborg låter baljväxter i olika former som exempelvis bönburgare, falafel och hummus utgöra den huvudsakliga proteinkällan i skolmatsalarna.

Jonas Norberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.