26 jan 2016 06:00

26 jan 2016 15:15

Bra idé med flyktingförläggning

BILLINGEHUS

I SLA har man kunnat läsa att Billingehusledningen haft funderingar på att göra Billingehus till en flyktingförläggning. En utmärkt idé tycker jag. I dagens läge råder akut brist på boenden för flyktingar, särkilt tätortsnära och bra boenden som kan ge en hyfsad möjlighet till integration.

Varför måste då kommunen gå in och bidra med en massa millioner för att göra en anläggning för lyxkonsumtion och där det finns gott om privata aktörer?

För det kan väl inte vara så att idén om flyktingförläggning förts fram som ett hot för att få kommunen att sätta in pengar i Billingehus? Våra kloka och modiga politiker skulle väl inte gå på det?

Arne

I SLA har man kunnat läsa att Billingehusledningen haft funderingar på att göra Billingehus till en flyktingförläggning. En utmärkt idé tycker jag. I dagens läge råder akut brist på boenden för flyktingar, särkilt tätortsnära och bra boenden som kan ge en hyfsad möjlighet till integration.

Varför måste då kommunen gå in och bidra med en massa millioner för att göra en anläggning för lyxkonsumtion och där det finns gott om privata aktörer?

För det kan väl inte vara så att idén om flyktingförläggning förts fram som ett hot för att få kommunen att sätta in pengar i Billingehus? Våra kloka och modiga politiker skulle väl inte gå på det?

Arne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.