26 jan 2016 06:00

26 jan 2016 06:00

Inkubationstiden har varit lång

BILLINGEN

Äntligen!

Hela Billingens fritidsområde och First Hotell Billingehus är det mest exklusiva en kommun kan önska sig vid infrastrukturplanering för framtida tillväxt. Nu tycks kommunen för sin del äntligen ha insett det och hakar på Billingehus planer. Vad de två parterna ska ta på sig att genomföra har redovisats. Jag vill då påminna om önskemål som framförts bl.a. från näringslivets sida, men även personligen.

Kommunen:

Tillgänglighet: För att nå området måste tillgängligheten öka. Idén om linbana togs åter upp i samband med resecentrums tillbyggnad. Linbanor är det billigaste transportmedlet. Pris inhämtade från Schweiz. Då var kostnaden 6 miljoner för bana med korgar för 12 personer och korgar som gick var 8 minut i vardera riktningen från resecentrum till Billingehus under högsäsong. Idén fick ej gehör då. Nu är det dags att idén tas upp igen, liksom busstrafik.

Slalombacken: Förlängning av slalombacken med 300 meter och en ökad fallhöjd med 3 meter, vilket var godkända mått för världscuptävlingar för damer, togs upp i samband med att ett AB önskade få bygga en inbyggd slalombacke för året runt-åkning. Några få politiker var emot förslaget. 99-02-18 motionerade Gösta Carlson och Ulf Leuchovius i KF om upprättande av en detaljplan för möjlig förlängning av slalombacken, men fick nej. Nu ingår en förlängning i de nya planerna. I våra tidigare planer hade vi med turister från Nordtyskland, Danmark (med flyg) samt från södra Sverige, vilka alla saknar lämpliga skidbackar. Glöm inte dem nu, utveckla flygplatsen!

Utomhusbadet: För att få ökad användning framfördes idén om förskjutbar överbyggnad för året runt bad och simtävlingar.

Hållsdammen: Vi framförde idén om flytande casino med internationella regler. Efter 15–20 år har idén nu etablerats, men på andra orter.

Övrigt i Billingens friluftsområde: Nu är det dags att kommunen säger nej till Cementas ansökan om förlängningstillstånd för brytningar. De skulle inverka mycket negativt på friluftsområdets helhet.

Tanken med linbanan var att kunna förlänga den från Billingehus norrut, safarilinbana, samt ev. till Sommarland.

Billingehus:

De planer som nämnts är mycket välkomna och erforderliga. Det medicinska centret bör ej förglömmas, det var Arnes och Majas grundtanke och fanns i början, men försvann, vilket representant påtalat. Tornet har varit uppe några gånger men ej blivit av. Vid förlängning av backen kan man ev. göra vissa arrangemang tillsammans.

De idéer som jag angett ovan, framförde jag som ordförande i dåvarande Skövde Näringslivskommitté. Under oktober 2003, näringslivsveckan, hade SLA en galenskapsbilaga, vilken jag med stort nöje läste och besvarade med artikeln Nygamla galenskaper. Idéerna var då 16 år gamla. Inkubationstiden har varit lång och det är glädjande att nuvarande politiker tycks vara mer framsynta.

Gösta Carlson

civ.ing. f.d. ordf. Skövde Näringslivskommitté

Äntligen!

Hela Billingens fritidsområde och First Hotell Billingehus är det mest exklusiva en kommun kan önska sig vid infrastrukturplanering för framtida tillväxt. Nu tycks kommunen för sin del äntligen ha insett det och hakar på Billingehus planer. Vad de två parterna ska ta på sig att genomföra har redovisats. Jag vill då påminna om önskemål som framförts bl.a. från näringslivets sida, men även personligen.

Kommunen:

Tillgänglighet: För att nå området måste tillgängligheten öka. Idén om linbana togs åter upp i samband med resecentrums tillbyggnad. Linbanor är det billigaste transportmedlet. Pris inhämtade från Schweiz. Då var kostnaden 6 miljoner för bana med korgar för 12 personer och korgar som gick var 8 minut i vardera riktningen från resecentrum till Billingehus under högsäsong. Idén fick ej gehör då. Nu är det dags att idén tas upp igen, liksom busstrafik.

Slalombacken: Förlängning av slalombacken med 300 meter och en ökad fallhöjd med 3 meter, vilket var godkända mått för världscuptävlingar för damer, togs upp i samband med att ett AB önskade få bygga en inbyggd slalombacke för året runt-åkning. Några få politiker var emot förslaget. 99-02-18 motionerade Gösta Carlson och Ulf Leuchovius i KF om upprättande av en detaljplan för möjlig förlängning av slalombacken, men fick nej. Nu ingår en förlängning i de nya planerna. I våra tidigare planer hade vi med turister från Nordtyskland, Danmark (med flyg) samt från södra Sverige, vilka alla saknar lämpliga skidbackar. Glöm inte dem nu, utveckla flygplatsen!

Utomhusbadet: För att få ökad användning framfördes idén om förskjutbar överbyggnad för året runt bad och simtävlingar.

Hållsdammen: Vi framförde idén om flytande casino med internationella regler. Efter 15–20 år har idén nu etablerats, men på andra orter.

Övrigt i Billingens friluftsområde: Nu är det dags att kommunen säger nej till Cementas ansökan om förlängningstillstånd för brytningar. De skulle inverka mycket negativt på friluftsområdets helhet.

Tanken med linbanan var att kunna förlänga den från Billingehus norrut, safarilinbana, samt ev. till Sommarland.

Billingehus:

De planer som nämnts är mycket välkomna och erforderliga. Det medicinska centret bör ej förglömmas, det var Arnes och Majas grundtanke och fanns i början, men försvann, vilket representant påtalat. Tornet har varit uppe några gånger men ej blivit av. Vid förlängning av backen kan man ev. göra vissa arrangemang tillsammans.

De idéer som jag angett ovan, framförde jag som ordförande i dåvarande Skövde Näringslivskommitté. Under oktober 2003, näringslivsveckan, hade SLA en galenskapsbilaga, vilken jag med stort nöje läste och besvarade med artikeln Nygamla galenskaper. Idéerna var då 16 år gamla. Inkubationstiden har varit lång och det är glädjande att nuvarande politiker tycks vara mer framsynta.

Gösta Carlson

civ.ing. f.d. ordf. Skövde Näringslivskommitté

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.