26 jan 2016 06:00

26 jan 2016 06:00

Släpp prestigen

SKÖVDEBOSTÄDER

Replik. Jodå Katarina Jonsson med flera (SLA 22/1), vi förstår precis. Ni begränsar Skövdebostäders marknadsandel även om det innebär att människor inte får någonstans att bo och ni erbjuder ombildningar till bostadsrätter som ingen frågat efter. Vad konsekvenserna blir av denna begränsning kan ni helt enkelt inte svara på.

Istället ägnar ni er åt ett nedlåtande språk och ”guilt by association” genom att försöka kleta ner oss med den pågående skandalen rörande Kommunals förbundsstyrelse. Detta är en desperat taktik som används av just dem som inte kan svara för sig men det riskerar samtidigt att urholka respekten för den offentliga debatten och är något som vi som förtroendevalda bör hålla oss för goda för.

Det finns ett uttryck som beskriver det som ni just nu håller på med – kognitiv dissonans: en förväntar sig ett visst resultat av ett agerande, när detta inte uppfylls finner en sig då oförmögen att ändra sig och skyller istället ifrån sig, hittar på ursäkter och vevar hej vilt i största allmänhet.

Det är dags för Skövdes borgerlighet att sluta upp med detta beteende och ta sig i kragen, ni hade en idé som har visat sig vara fel, något som också påtalades redan från början bland annat av undertecknarna av denna artikel. Vår uppmaning till er är därför att ni för Skövdebornas skull biter i det sura äpplet, släpper prestigen och tar bort den ideologiskt betingade begränsningen i Skövdebostäders ägardirektiv.

Johan Ask (S)

Malin Wadman (S)

Istället ägnar ni er åt ett nedlåtande språk och ”guilt by association” genom att försöka kleta ner oss med den pågående skandalen rörande Kommunals förbundsstyrelse. Detta är en desperat taktik som används av just dem som inte kan svara för sig men det riskerar samtidigt att urholka respekten för den offentliga debatten och är något som vi som förtroendevalda bör hålla oss för goda för.

Det finns ett uttryck som beskriver det som ni just nu håller på med – kognitiv dissonans: en förväntar sig ett visst resultat av ett agerande, när detta inte uppfylls finner en sig då oförmögen att ändra sig och skyller istället ifrån sig, hittar på ursäkter och vevar hej vilt i största allmänhet.

Det är dags för Skövdes borgerlighet att sluta upp med detta beteende och ta sig i kragen, ni hade en idé som har visat sig vara fel, något som också påtalades redan från början bland annat av undertecknarna av denna artikel. Vår uppmaning till er är därför att ni för Skövdebornas skull biter i det sura äpplet, släpper prestigen och tar bort den ideologiskt betingade begränsningen i Skövdebostäders ägardirektiv.

Johan Ask (S)

Malin Wadman (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.