28 jan 2016 06:00

28 jan 2016 06:00

Dags att skrota EU?

EU

Sverige är som bekant med i EU och är en stor nettobetalare, d.v.s. ger mer pengar än vi får tillbaka. EU är ursprungligen ett fredsprojekt, mot bakgrund av två fasansfulla världskrig i Europa. Det fanns initialt en god tanke om att främja samarbetet inom Europa.

EU har emellertid successivt utvidgats och innefattar nu stater med mycket dålig ekonomi och infrastruktur, t.ex. Rumänien, Bulgarien och Grekland. Flertalet svenska politiker vurmar fortfarande för EU, bakgrunden kan vara att EU utgör en stor möjlighet för politiker att få ett intressant arbete i Bryssel med mycket god lön.

På senare tid har dock samarbetet inte varit tillfredsställande. Vår intelligente statsminister verkade länge tro att EU skulle hjälpa till att ta hand om en signifikant del av de 160 000 flyktingar som kommit till Sverige 2015, därav blev förstås intet. Som alla vet är det egentligen bara Sverige, Tyskland och Österrike som har tagit emot flyktingar. De andra EU-länderna fjärmar sig från detta eftersom de inte kan förstå att det skulle innebära några fördelar. Vår egen ekonomi och välfärd krackelerar nu gradvis vilket kommer att påverka de flesta svenskar förr eller senare.

EU vill pådyvla alla medlemsstater en socialliberal attityd men många länder är inte beredda att acceptera detta längre. Flera EU-länder vill nu köra sin egen linje såsom Ungern, Polen och England, det blåser en tydlig konservativ vind genom Europa. Många vill inte längre betala höga kostnader för att hålla diverse ekonomiskt bankrutta stater om ryggen.

Frågan är vilken egentlig nytta vi har av EU, det borde man föra en djupgående debatt om.

Mitt förslag är att man istället skulle inrikta sig på ett samarbete med de länder som har en likartad attityd som vi har i Sverige. De nordiska länderna och eventuellt Tyskland samt Nederländerna skulle mycket väl kunna fördjupa sitt samarbete på olika plan till fördel för dessa stater. De länder som inte sköter sin ekonomi bör själva bära ansvaret för detta, vi varken kan eller vill understödja detta fortsättningsvis.

Vän av ordning

Sverige är som bekant med i EU och är en stor nettobetalare, d.v.s. ger mer pengar än vi får tillbaka. EU är ursprungligen ett fredsprojekt, mot bakgrund av två fasansfulla världskrig i Europa. Det fanns initialt en god tanke om att främja samarbetet inom Europa.

EU har emellertid successivt utvidgats och innefattar nu stater med mycket dålig ekonomi och infrastruktur, t.ex. Rumänien, Bulgarien och Grekland. Flertalet svenska politiker vurmar fortfarande för EU, bakgrunden kan vara att EU utgör en stor möjlighet för politiker att få ett intressant arbete i Bryssel med mycket god lön.

På senare tid har dock samarbetet inte varit tillfredsställande. Vår intelligente statsminister verkade länge tro att EU skulle hjälpa till att ta hand om en signifikant del av de 160 000 flyktingar som kommit till Sverige 2015, därav blev förstås intet. Som alla vet är det egentligen bara Sverige, Tyskland och Österrike som har tagit emot flyktingar. De andra EU-länderna fjärmar sig från detta eftersom de inte kan förstå att det skulle innebära några fördelar. Vår egen ekonomi och välfärd krackelerar nu gradvis vilket kommer att påverka de flesta svenskar förr eller senare.

EU vill pådyvla alla medlemsstater en socialliberal attityd men många länder är inte beredda att acceptera detta längre. Flera EU-länder vill nu köra sin egen linje såsom Ungern, Polen och England, det blåser en tydlig konservativ vind genom Europa. Många vill inte längre betala höga kostnader för att hålla diverse ekonomiskt bankrutta stater om ryggen.

Frågan är vilken egentlig nytta vi har av EU, det borde man föra en djupgående debatt om.

Mitt förslag är att man istället skulle inrikta sig på ett samarbete med de länder som har en likartad attityd som vi har i Sverige. De nordiska länderna och eventuellt Tyskland samt Nederländerna skulle mycket väl kunna fördjupa sitt samarbete på olika plan till fördel för dessa stater. De länder som inte sköter sin ekonomi bör själva bära ansvaret för detta, vi varken kan eller vill understödja detta fortsättningsvis.

Vän av ordning

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.