28 jan 2016 06:00

28 jan 2016 06:00

Ge företagen möjligheter att skapa fler jobb

Debatt:

Sverige behöver fler jobb, fler nystartade företag och fler växande företag. Fler än sju av tio nya arbetstillfällen skapas i de små företagen, och många nya företagare anställer redan från start. En knapp tredjedel av de nystartade företagen anställer direkt och två av tre har anställt inom fem år. Det är här de nya jobben växer fram.

Dessvärre finns det administrativa hinder som riskerar att sätta käppar i hjulet. På landsbygden är många småföretagare aktiva inom fler än ett område, vilket kan innebära att tillstånd från flera olika myndigheter krävs innan verksamheten kan komma igång. För att underlätta för nya företag på landsbygden måste vi förenkla regelverket, öka kunskapsnivån och snabba på beslutsprocessen hos myndigheter.

Vi behöver fler entreprenörer som vågar ta steget över tröskeln. Vi vill därför införa ett särskilt jobb- och företagspaket riktat till de små och växande företagen, korta handläggningstiden för att registrera aktiebolag från sexton till fem dagar, höja gränsen för förenklad faktura från 2 000 till 4 000 kronor och fortsatt minska regelkrånglet genom att införa en garanti att företag bara behöver lämna en uppgift en gång till myndigheterna.

På landsbygden finns det många företagare som är multiföretagare. De kan dagligen komma i kontakt med upp till ett tjugotal olika myndigheter. Företagsvillkoren förändras och därför måste även myndigheternas arbete hänga med i utvecklingen. Många av de som arbetar inom myndigheterna med olika ärenden saknar idag erfarenhet och kunskap om hur det är att vara företagare. Här finns det en potential till förbättring. När kunskapen kring ärendena ökar effektiviseras även handläggningen.

600 000 arbetstillfällen har skapats i nya företag under de senaste 20 åren, merparten av företagen har få anställda. I företag med färre än 50 anställda har antalet sysselsatta ökat med 41 procent sedan 1994, men bara med 6 procent i de större företagen.

Framtidens arbetstillfällen finns inte bara hos de stora internationella företagen, de finns hos de lokala småföretagen och entreprenörerna. Att vi gör allt som står i vår makt för att underlätta start och möjlighet att växa för de mindre företagen är avgörande för att vi även i framtiden ska ha fler företag och en levande landsbygd.

Sten Bergheden (M)

riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson

Skaraborg

Sverige behöver fler jobb, fler nystartade företag och fler växande företag. Fler än sju av tio nya arbetstillfällen skapas i de små företagen, och många nya företagare anställer redan från start. En knapp tredjedel av de nystartade företagen anställer direkt och två av tre har anställt inom fem år. Det är här de nya jobben växer fram.

Dessvärre finns det administrativa hinder som riskerar att sätta käppar i hjulet. På landsbygden är många småföretagare aktiva inom fler än ett område, vilket kan innebära att tillstånd från flera olika myndigheter krävs innan verksamheten kan komma igång. För att underlätta för nya företag på landsbygden måste vi förenkla regelverket, öka kunskapsnivån och snabba på beslutsprocessen hos myndigheter.

Vi behöver fler entreprenörer som vågar ta steget över tröskeln. Vi vill därför införa ett särskilt jobb- och företagspaket riktat till de små och växande företagen, korta handläggningstiden för att registrera aktiebolag från sexton till fem dagar, höja gränsen för förenklad faktura från 2 000 till 4 000 kronor och fortsatt minska regelkrånglet genom att införa en garanti att företag bara behöver lämna en uppgift en gång till myndigheterna.

På landsbygden finns det många företagare som är multiföretagare. De kan dagligen komma i kontakt med upp till ett tjugotal olika myndigheter. Företagsvillkoren förändras och därför måste även myndigheternas arbete hänga med i utvecklingen. Många av de som arbetar inom myndigheterna med olika ärenden saknar idag erfarenhet och kunskap om hur det är att vara företagare. Här finns det en potential till förbättring. När kunskapen kring ärendena ökar effektiviseras även handläggningen.

600 000 arbetstillfällen har skapats i nya företag under de senaste 20 åren, merparten av företagen har få anställda. I företag med färre än 50 anställda har antalet sysselsatta ökat med 41 procent sedan 1994, men bara med 6 procent i de större företagen.

Framtidens arbetstillfällen finns inte bara hos de stora internationella företagen, de finns hos de lokala småföretagen och entreprenörerna. Att vi gör allt som står i vår makt för att underlätta start och möjlighet att växa för de mindre företagen är avgörande för att vi även i framtiden ska ha fler företag och en levande landsbygd.

Sten Bergheden (M)

riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.