28 jan 2016 06:00

28 jan 2016 06:00

Regeln gäller inte för M

SKÖVDEBOSTÄDER

Angående diskussionen om Skövdebostäder har jag alltid varit frågande till varför det ska vara en begränsning för allmännyttan. Nu ger de moderata ledarna (eller för att använda deras egna vokabulär; de moderata pamparna) svar på frågan: ”Det offentliga ägandet måste begränsas för att ge utrymme för konkurrens”, säger de.

I en fri marknad vore det väl mera normalt om alla aktörer får samma möjlighet att konkurrera. Men nu har moderaterna satt ned foten, så den regeln gäller inte längre.

Lars Johansson

Angående diskussionen om Skövdebostäder har jag alltid varit frågande till varför det ska vara en begränsning för allmännyttan. Nu ger de moderata ledarna (eller för att använda deras egna vokabulär; de moderata pamparna) svar på frågan: ”Det offentliga ägandet måste begränsas för att ge utrymme för konkurrens”, säger de.

I en fri marknad vore det väl mera normalt om alla aktörer får samma möjlighet att konkurrera. Men nu har moderaterna satt ned foten, så den regeln gäller inte längre.

Lars Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.