29 jan 2016 06:00

29 jan 2016 06:00

Kommunala medel skall användas under stort ansvar

BILLINGENSATSNING

Kommentar till projekt Billingehus som Skövde kommun tänker satsa skattepengar i inför kommunens debatt och beslut i frågan.

Inom alla satsningar finns det för- och nackdelar. Kommunens ekonomiska medel skall användas under stort ansvar. Att satsa i kommersiella projekt är alltid en risk, oftast en stor sådan.

Var noga med att inte ta intryck av negativa eller hotande alternativ från annan part.

Förslag: Köp gärna tillbaka den del som såldes för ett antal hundra tusen kronor.

Ny satsning skall göras genom lån mot garantier.

Ta exempel efter hur våra banker agerar. De hatar kundförluster och andra förluster.

Det kallar jag ansvarsfullt.

Tommy Nordén

Kommentar till projekt Billingehus som Skövde kommun tänker satsa skattepengar i inför kommunens debatt och beslut i frågan.

Inom alla satsningar finns det för- och nackdelar. Kommunens ekonomiska medel skall användas under stort ansvar. Att satsa i kommersiella projekt är alltid en risk, oftast en stor sådan.

Var noga med att inte ta intryck av negativa eller hotande alternativ från annan part.

Förslag: Köp gärna tillbaka den del som såldes för ett antal hundra tusen kronor.

Ny satsning skall göras genom lån mot garantier.

Ta exempel efter hur våra banker agerar. De hatar kundförluster och andra förluster.

Det kallar jag ansvarsfullt.

Tommy Nordén

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.