29 jan 2016 06:00

29 jan 2016 06:00

Plånboken ska inte få avgöra

TRÄNING

Replik. Angående insändaren i SLA 26/1 ”Har inte råd att träna”.

Vill bara informera om att det finns fler sätt för att få möjligheten att kunna träna, ifall ni inte är medvetna om detta. Visst är det bra om träningsanläggningar kan ge rabatterat pris till sjuka, men om skatterna justeras av regeringen skulle det bli lite bättre.

Idag är det rester av Alliansens skattepolitik som fortfarande är kvar, då regeringen inte gjort något åt skatten för sjuka, d.v.s. de med sjukpenning eller sjukersättning som har högst skatt. Om man jämför årsinkomsten för en som är sjuk med en löntagare med samma inkomstnivå per år innebär det att den sjuke betalar flera tusenlappar mer i skatt per år. Ett sätt är att påpeka detta för regeringen, d.v.s. om man nu har krafter kvar när man är sjuk.

En annan relevant fråga är hur vården bedrivs idag, då sjuka som behöver träning för att inte bli sjukare, inte har råd att bekosta detta själva utan högkostnadsskydd. Ska plånboken få avgöra vilka sjuka som ska ha en bättre hälsa?

AK

Vill bara informera om att det finns fler sätt för att få möjligheten att kunna träna, ifall ni inte är medvetna om detta. Visst är det bra om träningsanläggningar kan ge rabatterat pris till sjuka, men om skatterna justeras av regeringen skulle det bli lite bättre.

Idag är det rester av Alliansens skattepolitik som fortfarande är kvar, då regeringen inte gjort något åt skatten för sjuka, d.v.s. de med sjukpenning eller sjukersättning som har högst skatt. Om man jämför årsinkomsten för en som är sjuk med en löntagare med samma inkomstnivå per år innebär det att den sjuke betalar flera tusenlappar mer i skatt per år. Ett sätt är att påpeka detta för regeringen, d.v.s. om man nu har krafter kvar när man är sjuk.

En annan relevant fråga är hur vården bedrivs idag, då sjuka som behöver träning för att inte bli sjukare, inte har råd att bekosta detta själva utan högkostnadsskydd. Ska plånboken få avgöra vilka sjuka som ska ha en bättre hälsa?

AK

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.