30 jan 2016 06:00

30 jan 2016 06:00

Storsatsningen visar kraft och mod

BILLINGENS FRITIDSOMRÅDE

Samverkan mellan den privata, ideella och offentliga sektorn har gett resultat efter ett femårigt gemensamt arbete i vår förening. Föreningen består av 17 medlemmar, varav 12 är ideella föreningar som i sin tur har cirka 2 000 medlemmar. Tillsammans har vi satt vår vision som nu går hand i hand med kommunens stora satsning på fritidsområdet i vision Billingen 2020 – för själ & hjärta. Billingen med First Hotel Billingehus blir återigen ett landmärke för Skövde.

En utbyggd Billingebacke är något som många skidentusiaster längtat efter men det är framförallt downhill-cyklingen under barmarksäsong som kommer locka helt nya målgrupper till Billingen. Sittliften blir ett transportmedel men också en attraktionskraft för att ta sig upp till berget året runt.

Vasaloppscentret blir hjärtat i området, en mötesplats med närhet till motionsspår och utsikt vid hotellet. När det gäller spårutveckling är det viktigt att bygga för framtiden för att kunna möta upp den enorma outdoor- och motionstrend som finns i samhället. Snötillverkning säkerställs med kostnads- och energieffektivare konstsnösystem. Spår breddas för att MTB-cyklister och gående/löpare som kan samsas i samma spår samt att gående och fiskare får utökad gångväg runt Hållsdammen, vilket ökar friluftslivet vintertid.

Satsningen på Billingens fritidsområde är inte bara något som kommer gynna frilufts- och idrottsintresserade. Satsningen gynnar hela kommunen genom möjligheter till flera arbeten, ökad besöksnäring med ökad näringsverksamhet, inte bara för de aktörer som finns på Billingen, utan i hela kommunen. Detta leder till mer skatteintäkter som i sin tur kan leda till ökade satsningar på andra områden. Det ökar och tillgängliggör också möjligheterna till rörelse och rekreation, vilket har positiva effekter på folkhälsan och leder till minskade sjukvårdskostnader.

Satsningen är något som kommer generera positiva effekter i kanske minst 30–40 år framöver. (Jämför med Arne och Maja Sandbergs satsning under 70-talet som fortfarande genererar arbeten, besöksnäring och möjligheter till hälsa och rekreation.)

Flera integrationsprojekt är planerade för en generell satsning med fokus på mångfald för att tillgängliggöra fritidsområdet genom att locka nya målgrupper från andra kulturer och personer med funktionsnedsättning till Billingen.

Man måste våga för att vinna, ökade kostnader under en femårsperiod kommer att betalas tillbaka till alla kommuninvånare i Skövde på sikt och göra Skövde till en attraktiv stad för både invånare och besökare.

Billingen fritidsområde ekonomisk förening

Styrelsen

Samverkan mellan den privata, ideella och offentliga sektorn har gett resultat efter ett femårigt gemensamt arbete i vår förening. Föreningen består av 17 medlemmar, varav 12 är ideella föreningar som i sin tur har cirka 2 000 medlemmar. Tillsammans har vi satt vår vision som nu går hand i hand med kommunens stora satsning på fritidsområdet i vision Billingen 2020 – för själ & hjärta. Billingen med First Hotel Billingehus blir återigen ett landmärke för Skövde.

En utbyggd Billingebacke är något som många skidentusiaster längtat efter men det är framförallt downhill-cyklingen under barmarksäsong som kommer locka helt nya målgrupper till Billingen. Sittliften blir ett transportmedel men också en attraktionskraft för att ta sig upp till berget året runt.

Vasaloppscentret blir hjärtat i området, en mötesplats med närhet till motionsspår och utsikt vid hotellet. När det gäller spårutveckling är det viktigt att bygga för framtiden för att kunna möta upp den enorma outdoor- och motionstrend som finns i samhället. Snötillverkning säkerställs med kostnads- och energieffektivare konstsnösystem. Spår breddas för att MTB-cyklister och gående/löpare som kan samsas i samma spår samt att gående och fiskare får utökad gångväg runt Hållsdammen, vilket ökar friluftslivet vintertid.

Satsningen på Billingens fritidsområde är inte bara något som kommer gynna frilufts- och idrottsintresserade. Satsningen gynnar hela kommunen genom möjligheter till flera arbeten, ökad besöksnäring med ökad näringsverksamhet, inte bara för de aktörer som finns på Billingen, utan i hela kommunen. Detta leder till mer skatteintäkter som i sin tur kan leda till ökade satsningar på andra områden. Det ökar och tillgängliggör också möjligheterna till rörelse och rekreation, vilket har positiva effekter på folkhälsan och leder till minskade sjukvårdskostnader.

Satsningen är något som kommer generera positiva effekter i kanske minst 30–40 år framöver. (Jämför med Arne och Maja Sandbergs satsning under 70-talet som fortfarande genererar arbeten, besöksnäring och möjligheter till hälsa och rekreation.)

Flera integrationsprojekt är planerade för en generell satsning med fokus på mångfald för att tillgängliggöra fritidsområdet genom att locka nya målgrupper från andra kulturer och personer med funktionsnedsättning till Billingen.

Man måste våga för att vinna, ökade kostnader under en femårsperiod kommer att betalas tillbaka till alla kommuninvånare i Skövde på sikt och göra Skövde till en attraktiv stad för både invånare och besökare.

Billingen fritidsområde ekonomisk förening

Styrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.