30 jan 2016 06:00

30 jan 2016 06:00

Vad är kyrkans roll?

PROSTGÅRDEN

Jag har gått på Svenska kyrkans Café Prostgården ofta genom åren, mycket på grund av min skrala ekonomi. Det har blivit ganska dyrt att gå dit numera (likvärdiga priser med övriga stadens caféer), det gör att min sociala punkt är rätt så begränsad.

Kyrkor renoveras och mycket pengar läggs ut, men vi ensamma i denna stad vill också ha en social tillvaro med möjlighet att gå på café. Vore det inte bra om sådant som prissättning sågs över bättre och fler människor gavs möjlighet att få komma dit och delta i gemenskapen?

Vad är kyrkans roll i Skövde; att bedriva ordinär caféverksamhet eller att få in människor i gemenskapen?

Besviken

Jag har gått på Svenska kyrkans Café Prostgården ofta genom åren, mycket på grund av min skrala ekonomi. Det har blivit ganska dyrt att gå dit numera (likvärdiga priser med övriga stadens caféer), det gör att min sociala punkt är rätt så begränsad.

Kyrkor renoveras och mycket pengar läggs ut, men vi ensamma i denna stad vill också ha en social tillvaro med möjlighet att gå på café. Vore det inte bra om sådant som prissättning sågs över bättre och fler människor gavs möjlighet att få komma dit och delta i gemenskapen?

Vad är kyrkans roll i Skövde; att bedriva ordinär caféverksamhet eller att få in människor i gemenskapen?

Besviken

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.