01 feb 2016 06:00

01 feb 2016 06:00

Låg pension – hög skatt

PENSIONER

Ett hån. Det fanns en tid, då vi hade ett bra pensionssystem i Sverige. Men det var för bra, för den s.k. vanliga människan, så det skrotades. Det var byggt på de 15 bästa inkomståren. Vilket innebar att pensionen kunde ligga på runt 80 procent av lönen. Det är vi inte ens i närheten av nu. Och värst är det för dem som haft låga inkomster, eller varit hemma och skött om barnen, och på så sätt fått en låg pensionsbaserad inkomst. De har då garantipension, vilken får betraktas som ett hån mot dessa människor.

I många andra länder har man förstått att har en person en låg pension, så måste ju skatten vara anpassad efter det. Denna enkla ekvation har vi inte fattat i Sverige. Dessutom är ju pensionspengarna beskattade en gång, men blir det nu en gång till.

Nu säger då vän av ordning; men pensionerna har ju höjts 2016. Ja, men mest för dem som redan har en god pension, det finns sådana pensionärer, men minst för dem med redan låg pension. Eftersom pensionerna nu för tiden är anpassade efter statsekonomin, plus en del andra saker, så kan den s.k. bromsen slå till, vilket den gjort ett antal gånger. Därför är den höjning som nu sker, inte ens kompensation för bromsen, och inte heller för att pensionerna legat still ett antal år.

Löntagare skulle aldrig acceptera en stillaliggande lön. Det får däremot pensionärer finna sig i.

Det är för övrigt mycket pensionärer får finna sig i.

Conny Östling

I många andra länder har man förstått att har en person en låg pension, så måste ju skatten vara anpassad efter det. Denna enkla ekvation har vi inte fattat i Sverige. Dessutom är ju pensionspengarna beskattade en gång, men blir det nu en gång till.

Nu säger då vän av ordning; men pensionerna har ju höjts 2016. Ja, men mest för dem som redan har en god pension, det finns sådana pensionärer, men minst för dem med redan låg pension. Eftersom pensionerna nu för tiden är anpassade efter statsekonomin, plus en del andra saker, så kan den s.k. bromsen slå till, vilket den gjort ett antal gånger. Därför är den höjning som nu sker, inte ens kompensation för bromsen, och inte heller för att pensionerna legat still ett antal år.

Löntagare skulle aldrig acceptera en stillaliggande lön. Det får däremot pensionärer finna sig i.

Det är för övrigt mycket pensionärer får finna sig i.

Conny Östling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.