01 feb 2016 06:00

01 feb 2016 06:00

Maktfullkomlighet i omsorgen

VÅRD OCH OMSORG

Rättsvidrigt. Nu har det hänt igen! Ledningen för vård och omsorg ifrågasätter enskilda personers behov och gör rättsliga prövningar.

Först beviljar man en åtgärd, sedan ändrar man sig och river upp ett gynnande beslut. En sådan åtgärd är rättsvidrigt, men ändå driver man ärendet vidare.

Alla människor har rätt att inte bli diskriminerade av en myndighet. Ändå sker detta lite då och då. Det är en mänsklig rättighet att bli behandlad med värdighet, där empati och solidaritet utgör grunden för att bli behandlad med mänskliga rättigheter.

Ibland undrar jag om sektor vård och omsorg har rätt ledning, när man sätter prestige före människans rätt till hjälp. Att ta hjälp av domstolar i sin handläggning av ett ärende där lagstiftningen är solklar, visar brist på social kompetens.

Hela agerandet kring eleven visar intolerans, kränkning och maktfullkomlighet.

Bengt Sjökvist

Först beviljar man en åtgärd, sedan ändrar man sig och river upp ett gynnande beslut. En sådan åtgärd är rättsvidrigt, men ändå driver man ärendet vidare.

Alla människor har rätt att inte bli diskriminerade av en myndighet. Ändå sker detta lite då och då. Det är en mänsklig rättighet att bli behandlad med värdighet, där empati och solidaritet utgör grunden för att bli behandlad med mänskliga rättigheter.

Ibland undrar jag om sektor vård och omsorg har rätt ledning, när man sätter prestige före människans rätt till hjälp. Att ta hjälp av domstolar i sin handläggning av ett ärende där lagstiftningen är solklar, visar brist på social kompetens.

Hela agerandet kring eleven visar intolerans, kränkning och maktfullkomlighet.

Bengt Sjökvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.