02 feb 2016 06:00

02 feb 2016 06:00

Arbetsmiljön en del av problemet?

Replik: Angående att bromsa den ökande sjukfrånvaron

I en debattartikel (SLA 27/1) lovar Försäkringskassan att kraftsamla i sjukförsäkringshandläggningen men anser att det inte räcker. Arbetsgivarnas, läkarnas och samhällets inställning till sjukskrivningar är minst lika viktig för att få ner sjukfrånvaron. En sjukfrånvaro som stiger trots att folkhälsan verkar vara stabil. Det talas om arbetsgivarnas unika möjlighet att fånga tidiga tecken på ohälsa och vidta åtgärder för att undvika sjukskrivning helt och hållet genom att på allvar ta sitt ansvar för både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Kan det vara så att en stor del i detta problem handlar om arbetsmiljö? Där arbetsgivaren har det självklara formella ansvaret men även medarbetarna har en skyldighet att medverka.

Idag ställs höga krav på medarbetarna. De medarbetare som förväntas skapa värdet i verksamheten, varumärket för företaget och nyckeln till framgång. Lönsamhet, resultat och teknik i all ära men det är den mänskliga faktorn som är avgörande för den slutgiltiga framgången. För att fånga och dra nytta av denna mänskliga faktor krävs en effektiv organisation som vågar granska sig själv, se kulturen och förändringarna för att öka medarbetarnas leveransförmåga och verksamhetens konkurrenskraft.

Här måste det finnas en vilja att utveckla ledarskapet, att göra chefer till ledare som kan och får utveckla verksamheten genom medarbetarna. Hållbara, uthålliga chefer och organisationer gör det möjligt att hantera nya utmaningar, skapa effektivitet och lönsamhet. Vidare bör medarbetare och arbetsgrupper engageras i riktning mot organisationens gemensamma mål. Ju bättre vi mår och är motiverade desto mer orkar vi prestera. Sist men inte minst måste det utvecklas en positiv arbetsmiljö som hjälper medarbetarna att göra ett bättre arbete. Här skapas en attraktiv, trygg och väl fungerande arbetsmiljö genom att arbeta systematiskt, med rätt kunskap och framförhållning.

Arbetsmiljöverket finns som en lättillgänglig resurs med föreskrifter, riktlinjer och mängder med information om hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas. Det handlar i grunden om att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera.

Vidare är det bekräftat och känt att främjande och förebyggande arbete för medarbetarnas och arbetsmiljöns välmående ofta är en billig investering jämfört med att reagera och i ett senare skede betala det dyra priset för att ta hand om och behandla ohälsa efterhjälpande.

Vilka utmaningar står ni inför i er verksamhet, arbetsgivare och medarbetare?

Vad innebär det för er? Vad behöver ses över och förbättras?

Det är ni själva med arbetsgivaren i spetsen som har ansvaret att påverka och utveckla er verksamhet. Ingen annan kan göra det åt er men ni kan tillsammans göra skillnad.

Maria Kättström

konsultchef AB Previa Skaraborg

I en debattartikel (SLA 27/1) lovar Försäkringskassan att kraftsamla i sjukförsäkringshandläggningen men anser att det inte räcker. Arbetsgivarnas, läkarnas och samhällets inställning till sjukskrivningar är minst lika viktig för att få ner sjukfrånvaron. En sjukfrånvaro som stiger trots att folkhälsan verkar vara stabil. Det talas om arbetsgivarnas unika möjlighet att fånga tidiga tecken på ohälsa och vidta åtgärder för att undvika sjukskrivning helt och hållet genom att på allvar ta sitt ansvar för både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Kan det vara så att en stor del i detta problem handlar om arbetsmiljö? Där arbetsgivaren har det självklara formella ansvaret men även medarbetarna har en skyldighet att medverka.

Idag ställs höga krav på medarbetarna. De medarbetare som förväntas skapa värdet i verksamheten, varumärket för företaget och nyckeln till framgång. Lönsamhet, resultat och teknik i all ära men det är den mänskliga faktorn som är avgörande för den slutgiltiga framgången. För att fånga och dra nytta av denna mänskliga faktor krävs en effektiv organisation som vågar granska sig själv, se kulturen och förändringarna för att öka medarbetarnas leveransförmåga och verksamhetens konkurrenskraft.

Här måste det finnas en vilja att utveckla ledarskapet, att göra chefer till ledare som kan och får utveckla verksamheten genom medarbetarna. Hållbara, uthålliga chefer och organisationer gör det möjligt att hantera nya utmaningar, skapa effektivitet och lönsamhet. Vidare bör medarbetare och arbetsgrupper engageras i riktning mot organisationens gemensamma mål. Ju bättre vi mår och är motiverade desto mer orkar vi prestera. Sist men inte minst måste det utvecklas en positiv arbetsmiljö som hjälper medarbetarna att göra ett bättre arbete. Här skapas en attraktiv, trygg och väl fungerande arbetsmiljö genom att arbeta systematiskt, med rätt kunskap och framförhållning.

Arbetsmiljöverket finns som en lättillgänglig resurs med föreskrifter, riktlinjer och mängder med information om hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas. Det handlar i grunden om att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera.

Vidare är det bekräftat och känt att främjande och förebyggande arbete för medarbetarnas och arbetsmiljöns välmående ofta är en billig investering jämfört med att reagera och i ett senare skede betala det dyra priset för att ta hand om och behandla ohälsa efterhjälpande.

Vilka utmaningar står ni inför i er verksamhet, arbetsgivare och medarbetare?

Vad innebär det för er? Vad behöver ses över och förbättras?

Det är ni själva med arbetsgivaren i spetsen som har ansvaret att påverka och utveckla er verksamhet. Ingen annan kan göra det åt er men ni kan tillsammans göra skillnad.

Maria Kättström

konsultchef AB Previa Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.