02 feb 2016 06:00

02 feb 2016 06:00

Blunda inte för riskerna

MEDICINER

I SLA fanns den 28/1 uppgifter om att det är tryggt för gravida att ta antidepressiva mediciner. Under 1980- och 1990-talen framkom ett flertal uppgifter om negativa effekter av medlen bland annat från amerikanska motsvarigheten till svenska Läkemedelsverket – FDA. I rättvisans namn och för balansens skull bör vi ha den bakgrunden klar; medlen är inte riskfria, de kan framkalla t.ex. självmordstankar och våldsbenägenhet.

Det finns tydliga krafter i samhället som tydligt verkar för att all sådan information skall man blunda för och helst dölja. Vem blir hjälpt av om så sker? Knappast den enskilde medborgaren och vårdtagaren.

Observant

I SLA fanns den 28/1 uppgifter om att det är tryggt för gravida att ta antidepressiva mediciner. Under 1980- och 1990-talen framkom ett flertal uppgifter om negativa effekter av medlen bland annat från amerikanska motsvarigheten till svenska Läkemedelsverket – FDA. I rättvisans namn och för balansens skull bör vi ha den bakgrunden klar; medlen är inte riskfria, de kan framkalla t.ex. självmordstankar och våldsbenägenhet.

Det finns tydliga krafter i samhället som tydligt verkar för att all sådan information skall man blunda för och helst dölja. Vem blir hjälpt av om så sker? Knappast den enskilde medborgaren och vårdtagaren.

Observant

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.