02 feb 2016 06:00

02 feb 2016 06:00

Det handlar om fler än tolv

CEMENTA

Replik. Till signaturen Naturvän angående Cementa (SLA 29/1).

Jag hoppas det bara är ”Naturvän” som bland alla andra sanna naturvänner har så enkelspåriga och rent dumma åsikter om Cementas brytningstillstånd. Hen verkar inte förstå att det inte bara handlar om de 12 anställda i Cementa som jobbar i brottet utan om hela företaget från vd till all övrig personal som tillsammans blir hundratals, och i förlängningen deras familjers utkomst.

Brytningstillståndet är av nationellt intresse eftersom cement används i samhällets uppbyggnad, huvudsakligen till bostäder i hela Västsverige. Stängs Cementa i Skövde blir ju åverkan på naturen tusenfalt sämre eftersom annan cement måste transporteras från Gotland eller Tyskland med båt samt lastbilstransporter hit till Skövde med de föroreningar som kommer från drivmedel, för att vi skall kunna bygga flera bostäder! Och allt skall dras till sin spets därför att några vill påstå att de inte får gå i naturen eller idka friluftsliv just på den nu aktuella brytningsmarken.

Vi sunt tänkande frilufts- och naturmänniskor kan utnyttja hela Billingens fantastiska natur och miljö på andra platser i vår närmiljö än att stryka längst staketet till nya och gamla brott. Vi kan istället vandra i blomstermarkerna på Sydbillingen eller på Blängsmossen eller åka skidor och sporta runt Billingehus.

En riktig naturvän

Jag hoppas det bara är ”Naturvän” som bland alla andra sanna naturvänner har så enkelspåriga och rent dumma åsikter om Cementas brytningstillstånd. Hen verkar inte förstå att det inte bara handlar om de 12 anställda i Cementa som jobbar i brottet utan om hela företaget från vd till all övrig personal som tillsammans blir hundratals, och i förlängningen deras familjers utkomst.

Brytningstillståndet är av nationellt intresse eftersom cement används i samhällets uppbyggnad, huvudsakligen till bostäder i hela Västsverige. Stängs Cementa i Skövde blir ju åverkan på naturen tusenfalt sämre eftersom annan cement måste transporteras från Gotland eller Tyskland med båt samt lastbilstransporter hit till Skövde med de föroreningar som kommer från drivmedel, för att vi skall kunna bygga flera bostäder! Och allt skall dras till sin spets därför att några vill påstå att de inte får gå i naturen eller idka friluftsliv just på den nu aktuella brytningsmarken.

Vi sunt tänkande frilufts- och naturmänniskor kan utnyttja hela Billingens fantastiska natur och miljö på andra platser i vår närmiljö än att stryka längst staketet till nya och gamla brott. Vi kan istället vandra i blomstermarkerna på Sydbillingen eller på Blängsmossen eller åka skidor och sporta runt Billingehus.

En riktig naturvän

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.