02 feb 2016 06:00

02 feb 2016 06:00

Med hoppet som drivkraft

UTVÄG SKARABORG

Vi Liberaler i Skövde tycker att Skövde ska följa andra kommuners exempel och betala sin andel, de extra 98 000 som önskas för Utvägs verksamhet. Utväg har bedrivit gruppverksamhet för kvinnor som upplevt våld i nära relationer sedan 1996. Verksamheten har utvecklats och utvärderats utifrån evidens.

Utväg är en samverkan mellan kommunerna i Skaraborg, Hälso- och sjukvården, Socialtjänsten, Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten. Vi tycker att det är synd att Skövde tvekar att betala sin andel av de extra medel som Utväg nu behöver. Samverkan sker också med kvinno- och brottsofferjourer. Vi behöver göra allt för att minimera våld i nära relationer. Utväg arbetar med hoppet som drivkraft.

Eftersom Utväg har sin verksamhet placerad i Skövde, blir också en kompletterande verksamhet som denna till gagn för Socialtjänsten i kommunen.

Ulla-Britt Hagström

ordförande för Liberalerna i Skövde

Utväg är en samverkan mellan kommunerna i Skaraborg, Hälso- och sjukvården, Socialtjänsten, Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten. Vi tycker att det är synd att Skövde tvekar att betala sin andel av de extra medel som Utväg nu behöver. Samverkan sker också med kvinno- och brottsofferjourer. Vi behöver göra allt för att minimera våld i nära relationer. Utväg arbetar med hoppet som drivkraft.

Eftersom Utväg har sin verksamhet placerad i Skövde, blir också en kompletterande verksamhet som denna till gagn för Socialtjänsten i kommunen.

Ulla-Britt Hagström

ordförande för Liberalerna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.