02 feb 2016 06:00

02 feb 2016 06:00

Nu slutar jag som god man!

KOMMUNEN

Ersättning. Som god man skall huvudmannen betala arvodet om hans/hennes inkomst överstiger 2 gånger prisbasbeloppet (44 300 kronor år 2016, d.v.s. 88 600 kr/år). Om man bor på ett äldreboende är hyran cirka 6 100 kr och matkostnaden cirka 3 500 kr. Därtill kommer t.ex. el, telefon, medicin, tv-licens, hemförsäkring. Det blir en summa av cirka 11 000 kronor per månad.

Med en pension på cirka 12 000 kronor per månad för min huvudman kan jag inte kvarstå som god man när jag själv får betala för mina resor och utlägg för kontakter med myndigheter m.m. Att ”spara ihop” och ta ut i delposter löser väl inga problem! Pengarna finns ju inte!

Jag har sökt fonder och stiftelser och väntar på svar. Men det är väl ett kommunalt ansvar att våra äldre skall ha ett värdigt liv! Hur vill kommunen se till att jag får de beslutade arvoden som överförmyndaren tillerkänt mig? Till dags dato är skulden till mig 12 866 kronor.

Avsäger mig godmanskap

Med en pension på cirka 12 000 kronor per månad för min huvudman kan jag inte kvarstå som god man när jag själv får betala för mina resor och utlägg för kontakter med myndigheter m.m. Att ”spara ihop” och ta ut i delposter löser väl inga problem! Pengarna finns ju inte!

Jag har sökt fonder och stiftelser och väntar på svar. Men det är väl ett kommunalt ansvar att våra äldre skall ha ett värdigt liv! Hur vill kommunen se till att jag får de beslutade arvoden som överförmyndaren tillerkänt mig? Till dags dato är skulden till mig 12 866 kronor.

Avsäger mig godmanskap

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.