03 feb 2016 06:00

03 feb 2016 06:00

Dina uppgifter är felaktiga

CEMENTA

Signaturen ”En riktig miljövän” (SLA 2/2) är dåligt påläst, alla uppgifter i insändaren är felaktiga.

Jag var med och lyssnade nyligen på Mark- och Miljödomstolens huvudförhandling på Billingehus. Där uppgav Cementas Skövdechef att de är 12 anställda i kalkbrottet och totalt 90 i hela anläggningen, – inte flera hundra som du skriver.

Alternativ till att bryta kalken i Skövde uppgavs vara att köra den på lastbil från Uddatorp utanför Falköping eller med båt till Göteborg från ett befintligt hamnnära brott i Norge och sedan med tåg till Skövde. Du skrev att Sverige måste importera cement om Skövde läggs ner, – fel. Cementa uppgav i Billingehus-förhandlingen att Cementa i Sverige exporterar dubbelt så mycket cement som produceras i Skövde.

Signaturen skriver; ”lastbilstransporter med de föroreningar som kommer från drivmedel”, – fel. All färdig cement från Skövdefabriken transporteras numera ut på lastbil, d.v.s. ingen skillnad.

Sture Grönblad

Påläst miljövän

Jag var med och lyssnade nyligen på Mark- och Miljödomstolens huvudförhandling på Billingehus. Där uppgav Cementas Skövdechef att de är 12 anställda i kalkbrottet och totalt 90 i hela anläggningen, – inte flera hundra som du skriver.

Alternativ till att bryta kalken i Skövde uppgavs vara att köra den på lastbil från Uddatorp utanför Falköping eller med båt till Göteborg från ett befintligt hamnnära brott i Norge och sedan med tåg till Skövde. Du skrev att Sverige måste importera cement om Skövde läggs ner, – fel. Cementa uppgav i Billingehus-förhandlingen att Cementa i Sverige exporterar dubbelt så mycket cement som produceras i Skövde.

Signaturen skriver; ”lastbilstransporter med de föroreningar som kommer från drivmedel”, – fel. All färdig cement från Skövdefabriken transporteras numera ut på lastbil, d.v.s. ingen skillnad.

Sture Grönblad

Påläst miljövän

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.