03 feb 2016 06:00

03 feb 2016 06:00

Nu är det Skultorps tur!

IDROTTSHALLAR

Frågan om nybyggnation av idrottshallar har diskuterats flitigt i media under en period. Skultorp är Skövde kommuns näst största tätort med omkring 3 700 invånare plus upptagningsområdet runt omkring. Samhället växer i snabb takt med omfattande nybyggnationer. I Skultorp finns våra två grundskolor: Billingsdalskolan och Svärtagårdsskolan samt flera förskolor. Här finns också Skövdes största fotbollsförening: Skultorps IF. I Skultorp finns det ingen idrottshall! Här finns endast två mycket små gympasalar! Här har det aldrig funnits möjlighet att starta eller bedriva handbolls-, innebandy- eller fotbollsträningar inomhus m.m. trots att underlaget/antalet barn och ungdomar är väldigt stort! Istället tvingas familjer i Skultorp skjutsa sina barn/ungdomar till Ryd, 1,4 mil enkel resa, för handbolls- och innebandyträning samt till övriga hallar i Skövde tätort.

I Ryd finns två fullstora idrottshallar, i Stöpen finns en och ett flertal i Skövde. Behovet av en idrottshall är i vårt samhälle enormt stort! Med en förslagsvis placering vid ”bandygrytan” i Skultorp skulle idrottshallen kunna användas av båda våra grundskolor, Skultorps IF, gymnastik, parkour samt kanske till handboll och innebandy.

Alla föräldrar har inte möjlighet att skjutsa sina barn tre mil till träning i Ryd eller Skövde ett par gånger per vecka vilket också gör att barn och ungdomar riskerar att hamna utanför idrottslivet under höst och vintertid. Skultorp har varit bortglömt i frågan om idrottshallar i flera årtionden. Nu är det vår tur!

Jag ser fram emot ett positivt svar från Skövde kommun med ett löfte om att satsa på Skultorp!

Johan Sveber

Frågan om nybyggnation av idrottshallar har diskuterats flitigt i media under en period. Skultorp är Skövde kommuns näst största tätort med omkring 3 700 invånare plus upptagningsområdet runt omkring. Samhället växer i snabb takt med omfattande nybyggnationer. I Skultorp finns våra två grundskolor: Billingsdalskolan och Svärtagårdsskolan samt flera förskolor. Här finns också Skövdes största fotbollsförening: Skultorps IF. I Skultorp finns det ingen idrottshall! Här finns endast två mycket små gympasalar! Här har det aldrig funnits möjlighet att starta eller bedriva handbolls-, innebandy- eller fotbollsträningar inomhus m.m. trots att underlaget/antalet barn och ungdomar är väldigt stort! Istället tvingas familjer i Skultorp skjutsa sina barn/ungdomar till Ryd, 1,4 mil enkel resa, för handbolls- och innebandyträning samt till övriga hallar i Skövde tätort.

I Ryd finns två fullstora idrottshallar, i Stöpen finns en och ett flertal i Skövde. Behovet av en idrottshall är i vårt samhälle enormt stort! Med en förslagsvis placering vid ”bandygrytan” i Skultorp skulle idrottshallen kunna användas av båda våra grundskolor, Skultorps IF, gymnastik, parkour samt kanske till handboll och innebandy.

Alla föräldrar har inte möjlighet att skjutsa sina barn tre mil till träning i Ryd eller Skövde ett par gånger per vecka vilket också gör att barn och ungdomar riskerar att hamna utanför idrottslivet under höst och vintertid. Skultorp har varit bortglömt i frågan om idrottshallar i flera årtionden. Nu är det vår tur!

Jag ser fram emot ett positivt svar från Skövde kommun med ett löfte om att satsa på Skultorp!

Johan Sveber

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.