03 feb 2016 06:00

03 feb 2016 06:00

Nya moderater är gamla moderater

BOSTÄDER

För ett antal år sedan bytte moderaterna namn, till ”Nya moderaterna”. Vad som borde lagts till är att; ”vi kallar oss nya, men vi behåller det gamla”.

Ett exempel på det är nuvarande bostadssituation. Kommunpolitiker trycker på och vill att det ska införas marknadshyror vid nytt byggande. Hyresrätter göre sig inte besvär. Alltså, de som kan betala kan få en bostad. Politikerna i Stockholm är inte med på marknadståget, ännu, men de är inte sämre än de kan ändra sig.

”Vi måste hålla på det gamla, det är det som är det nya”, som Tage Danielsson uttryckte det.

Conny Östling

För ett antal år sedan bytte moderaterna namn, till ”Nya moderaterna”. Vad som borde lagts till är att; ”vi kallar oss nya, men vi behåller det gamla”.

Ett exempel på det är nuvarande bostadssituation. Kommunpolitiker trycker på och vill att det ska införas marknadshyror vid nytt byggande. Hyresrätter göre sig inte besvär. Alltså, de som kan betala kan få en bostad. Politikerna i Stockholm är inte med på marknadståget, ännu, men de är inte sämre än de kan ändra sig.

”Vi måste hålla på det gamla, det är det som är det nya”, som Tage Danielsson uttryckte det.

Conny Östling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.