03 feb 2016 06:00

03 feb 2016 06:00

Protestera mot indragningen!

BUSSLINJE 4

Jag uppmanar alla att skriva på namnlistan Bussupproret 2016 som nu finns på nätet.

Många hör av sig. Pensionärerna i Ulveket får nu ta taxi för att veckohandla. Hörde att pojkhemmet Frej antagligen måste investera i fler bilar. De gamla i Ekängen är förtvivlade. Och alla vi andra som fråntagits möjligheten att åka kollektivt, vill ha bussen tillbaka.

Linjen har säkert funnits i 20 år, desto ofattbarare att den nu lagts ned. Stora investeringar har gjorts de senare åren, bostadsområdet är fortfarande under expansion. Vi som bor vid busshållplatsen såg att vi blev fler och fler resenärer, även boende i Ulveket och Källtorp utnyttjade linjen.

Möter dagligen bussen som numera heter 4 Trädgårdsstaden. Bussen är tom på resenärer, det finns förmodligen inga garantier att linjen blir mer lyckosam där än den var här. Borde vara en kommunal rättighet att alla innevånare ska ha möjligheten att åka buss. Man blir lite bekymrad när man ser att kommunen vill investera 150 miljoner på Billingen innan det kommunala målet med den kollektiva trafiken ännu inte är uppnått för alla kommuninnevånare.

Nu uppmanar jag alla att gå in och skriva på protestlistan – tillsammans kan vi förändra och göra skillnad!

Margareta Ottosson

Många hör av sig. Pensionärerna i Ulveket får nu ta taxi för att veckohandla. Hörde att pojkhemmet Frej antagligen måste investera i fler bilar. De gamla i Ekängen är förtvivlade. Och alla vi andra som fråntagits möjligheten att åka kollektivt, vill ha bussen tillbaka.

Linjen har säkert funnits i 20 år, desto ofattbarare att den nu lagts ned. Stora investeringar har gjorts de senare åren, bostadsområdet är fortfarande under expansion. Vi som bor vid busshållplatsen såg att vi blev fler och fler resenärer, även boende i Ulveket och Källtorp utnyttjade linjen.

Möter dagligen bussen som numera heter 4 Trädgårdsstaden. Bussen är tom på resenärer, det finns förmodligen inga garantier att linjen blir mer lyckosam där än den var här. Borde vara en kommunal rättighet att alla innevånare ska ha möjligheten att åka buss. Man blir lite bekymrad när man ser att kommunen vill investera 150 miljoner på Billingen innan det kommunala målet med den kollektiva trafiken ännu inte är uppnått för alla kommuninnevånare.

Nu uppmanar jag alla att gå in och skriva på protestlistan – tillsammans kan vi förändra och göra skillnad!

Margareta Ottosson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.