04 feb 2016 06:00

04 feb 2016 06:00

Alliansen gör sig redo

REGERINGSANSVARET

Replik. Till Stefan Hallberg (SLA 25/1) och Dumitru (SLA 27/1).

Sverige står inför stora framtidsutmaningar som måste besvaras. Vi gör oss därför redo att när det så krävs överta regeringsansvaret. Därför har vi lagt fram en gemensam bas och gemensamma prioriteringar, S Hallberg och Dumitru. Gemensam politik och konkreta åtgärder för att möta utmaningar är det som förenar oss.

Vi har gemensamma ekonomisk-politiska riktlinjer. Vi har en gemensam syn på det ekonomiska läget i världen och hur vi ska återföra svensk ekonomi till överskott och en tydlig redovisning hur vi når överskottsmålet 2020. Vi har gemensamma utgiftstak för statens finanser och vi är eniga om att hålla ett fastare grepp om de offentliga finanserna.

Den nuvarande vänsterregeringens första år med brutna vallöften och passivitet visar hur viktigt det är att vara förberedd. Vänsterregeringens politik leder till 20 000 färre jobb när skatten på jobb och företagande höjs och till att 6 av 10 skaraborgare får mindre pengar i plånboken från nyår.

Vi kommer att fortsätta utveckla vår politik både enskilt och gemensamt för att i regeringsställning kunna genomföra viktiga reformer. Vi söker på nytt väljarnas förtroende för gemensam alliansregering. Alliansen är beredd att presentera gemensam budget om så krävs och axla regeringsansvar. Sverige behöver en stark och handlingskraftig regering.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Länsförbundsordförande Pär Johnson (L)

Sverige står inför stora framtidsutmaningar som måste besvaras. Vi gör oss därför redo att när det så krävs överta regeringsansvaret. Därför har vi lagt fram en gemensam bas och gemensamma prioriteringar, S Hallberg och Dumitru. Gemensam politik och konkreta åtgärder för att möta utmaningar är det som förenar oss.

Vi har gemensamma ekonomisk-politiska riktlinjer. Vi har en gemensam syn på det ekonomiska läget i världen och hur vi ska återföra svensk ekonomi till överskott och en tydlig redovisning hur vi når överskottsmålet 2020. Vi har gemensamma utgiftstak för statens finanser och vi är eniga om att hålla ett fastare grepp om de offentliga finanserna.

Den nuvarande vänsterregeringens första år med brutna vallöften och passivitet visar hur viktigt det är att vara förberedd. Vänsterregeringens politik leder till 20 000 färre jobb när skatten på jobb och företagande höjs och till att 6 av 10 skaraborgare får mindre pengar i plånboken från nyår.

Vi kommer att fortsätta utveckla vår politik både enskilt och gemensamt för att i regeringsställning kunna genomföra viktiga reformer. Vi söker på nytt väljarnas förtroende för gemensam alliansregering. Alliansen är beredd att presentera gemensam budget om så krävs och axla regeringsansvar. Sverige behöver en stark och handlingskraftig regering.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Länsförbundsordförande Pär Johnson (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.