04 feb 2016 06:00

04 feb 2016 06:00

Domslutet är en skymf

TINGSRÄTTSDOM

Vansinnesfärd. Den som gör sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik och framkallande av fara för annan skall fråntagas körkortet, även om man skyller på sin son.

Om man dessutom inte vet var tändningsnyckeln är, skall man absolut inte leka instruktör! Dessutom bör sonen få vänta en avsevärd tid på körkortstillstånd.

Detta ”domslut” är en skymf mot alla de poliser, som gör stora insatser för att stävja brottsligheten på alla områden.

Ett sådant domslut, som nu föreligger, är ett exempel på att personer som inte kan tillämpa Sveriges rikes lag inte hör hemma i tingsrätten.

Heder åt alla journalister, som låter oss få insyn!

N Nomen

Om man dessutom inte vet var tändningsnyckeln är, skall man absolut inte leka instruktör! Dessutom bör sonen få vänta en avsevärd tid på körkortstillstånd.

Detta ”domslut” är en skymf mot alla de poliser, som gör stora insatser för att stävja brottsligheten på alla områden.

Ett sådant domslut, som nu föreligger, är ett exempel på att personer som inte kan tillämpa Sveriges rikes lag inte hör hemma i tingsrätten.

Heder åt alla journalister, som låter oss få insyn!

N Nomen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.