04 feb 2016 06:00

04 feb 2016 06:00

Så skapas fler jobb i Västra Götaland

Debatt:

Att starta företag handlar för många om att förverkliga en livsdröm. Men landets små och medelstora företag bidrar också starkt till den lokala tillväxten i en region. Därför måste kommunpolitikerna i Västra Götaland aktivt skapa bra förutsättningar för att starta och driva företag.

Satsningar på nya och livskraftiga företag är en nyckelfaktor när det gäller att skapa regional tillväxt. Kommuner som arbetar aktivt med att öka nyföretagandet får oftast en starkare regional utveckling. De står inte heller och faller med en eller några få stora arbetsgivare. Men det är också viktigt att skapa förutsättningar för att långsiktigt driva företag i regionen. Under perioden 2010–2014 registrerades hela 51 361 nya företag i Västra Götalands län, men efter avregistreringar och konkurser var nettotillskottet av nya företag bara 2 164.

Förebilder som Dals-Ed visar att ett konsekvent arbete med att skapa ett bra företagsklimat lönar sig på både kort och lång sikt. Att ta tillvara driftiga personers kunskap och engagemang är en billig investering eftersom varje nytt företag drar in skattepengar till kommunen och innebär minst ett nytt arbetstillfälle i länet.

Ett sätt att främja den regionala tillväxten är att satsa på aktörer som arbetar med att gynna det lokala nyföretagarklimatet, exempelvis organisationer som Nyföretagarcentrum och Ung Företagsamhet. Ett annat sätt är att politiker ser till att skapa sig en verklig bild av hur det är att vara företagare, exempelvis genom att göra studiebesök och träffa länets entreprenörer.

Den allra viktigaste framgångsfaktorn stavas samverkan. Tillsammans skapar kommuner, företag och nyföretagare förutsättningar för en högre nettotillväxt av företag. Jag har mött blivande företagare under 25 år i min roll som företagsrådgivare. Här är mina bästa tips till alla kommunalpolitiker i Västra Götaland som vill arbeta mer aktivt med nyföretagande och därmed öka förutsättningarna att få regionen att blomstra:

• Se över företagsstrukturen. Är det bra spridning över branscher och företagsstorlekar?

• Underlätta etableringar genom att tillhandahålla mark, lokaler och skapa enkla kontaktvägar till kommunen.

• Sommarlovsentreprenörer är ett viktigt steg för unga in på arbetsmarknad och till företagande.

• Kartlägg nyanländas företagande. Det bidrar till både en tidigare start av eget företag och snabbare integration.

• Utbilda företag i offentlig upphandling så att fler kan och vill lämna anbud.

• Arbeta aktivt med företagarfrågor. Besök minst 50 företag varje år.

• Etablera nätverk mellan kommun, företag och andra aktörer.

Satsningar på nyföretagande är väl investerade skattepengar. Dels ger det fler invånare i Västra Götaland en chans att förverkliga sina drömmar, dels bidrar det till regional utveckling och skapar en mångfald i det lokala näringslivet. Det är så dagens och framtidens jobb skapas!

Boo Gunnarson

företagarexpert på Visma Spcs

Att starta företag handlar för många om att förverkliga en livsdröm. Men landets små och medelstora företag bidrar också starkt till den lokala tillväxten i en region. Därför måste kommunpolitikerna i Västra Götaland aktivt skapa bra förutsättningar för att starta och driva företag.

Satsningar på nya och livskraftiga företag är en nyckelfaktor när det gäller att skapa regional tillväxt. Kommuner som arbetar aktivt med att öka nyföretagandet får oftast en starkare regional utveckling. De står inte heller och faller med en eller några få stora arbetsgivare. Men det är också viktigt att skapa förutsättningar för att långsiktigt driva företag i regionen. Under perioden 2010–2014 registrerades hela 51 361 nya företag i Västra Götalands län, men efter avregistreringar och konkurser var nettotillskottet av nya företag bara 2 164.

Förebilder som Dals-Ed visar att ett konsekvent arbete med att skapa ett bra företagsklimat lönar sig på både kort och lång sikt. Att ta tillvara driftiga personers kunskap och engagemang är en billig investering eftersom varje nytt företag drar in skattepengar till kommunen och innebär minst ett nytt arbetstillfälle i länet.

Ett sätt att främja den regionala tillväxten är att satsa på aktörer som arbetar med att gynna det lokala nyföretagarklimatet, exempelvis organisationer som Nyföretagarcentrum och Ung Företagsamhet. Ett annat sätt är att politiker ser till att skapa sig en verklig bild av hur det är att vara företagare, exempelvis genom att göra studiebesök och träffa länets entreprenörer.

Den allra viktigaste framgångsfaktorn stavas samverkan. Tillsammans skapar kommuner, företag och nyföretagare förutsättningar för en högre nettotillväxt av företag. Jag har mött blivande företagare under 25 år i min roll som företagsrådgivare. Här är mina bästa tips till alla kommunalpolitiker i Västra Götaland som vill arbeta mer aktivt med nyföretagande och därmed öka förutsättningarna att få regionen att blomstra:

• Se över företagsstrukturen. Är det bra spridning över branscher och företagsstorlekar?

• Underlätta etableringar genom att tillhandahålla mark, lokaler och skapa enkla kontaktvägar till kommunen.

• Sommarlovsentreprenörer är ett viktigt steg för unga in på arbetsmarknad och till företagande.

• Kartlägg nyanländas företagande. Det bidrar till både en tidigare start av eget företag och snabbare integration.

• Utbilda företag i offentlig upphandling så att fler kan och vill lämna anbud.

• Arbeta aktivt med företagarfrågor. Besök minst 50 företag varje år.

• Etablera nätverk mellan kommun, företag och andra aktörer.

Satsningar på nyföretagande är väl investerade skattepengar. Dels ger det fler invånare i Västra Götaland en chans att förverkliga sina drömmar, dels bidrar det till regional utveckling och skapar en mångfald i det lokala näringslivet. Det är så dagens och framtidens jobb skapas!

Boo Gunnarson

företagarexpert på Visma Spcs

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.