04 feb 2016 06:00

04 feb 2016 06:00

Skamligt att lägga ner familjecentralen

TIBRO

När jag läser raderna på Tibro kommuns hemsida så är det en svallvåg av känslor som rinner genom mig, mest ilska. Ilska över kommunens bristande planeringsförmåga, men också ilska att än en gång bli bortprioriterad för att jag väljer att ha mina barn hemma. Att inte ens ordföranden för bun förstår vikten av vår familjecentral är för mig helt ofattbart. Den verksamhet som drivs där är navet i vardagen för många av de föräldrar som väljer att ha sina barn hemma.

Är det ens lagligt att en ensam person får fatta beslutet att lägga en hel verksamhet i malpåse? En verksamhet som dessutom betyder otroligt mycket för väldigt många människor. Familjecentralen är långt ifrån en kommunal lekplats för folk som inte har något bättre för sig, det är en plats som hjälper föräldrar att hantera och bli starka i sitt föräldraskap. Det är en utomordentlig plats för nyanlända att integreras i samhället och att få träna på det svenska språket. Och inte minst så är det en plats för våra barn där de får meningsfull verksamhet på dagarna. Men kommunen har väl så gott om förskoleplatser att de hellre vill att alla våra barn hamnar på deras tillfälliga avdelningar istället.

Det finns en hel rad med människor som skulle kunna vittna om vad närvaron av familjecentralen betytt för dem personligen. Min treåriga dotter grät igår när insikten gick in om att familjecentralen ska stänga, det säger lite om vad verksamheten betyder.

Jag tycker att det som är på väg att hända i vår kommun är en stor skam. Jag har full förståelse för att det är svårt att lösa frågan kring förskoleplatser, men jag har ingen som helst förståelse för att man väljer att trampa på dem som medvetet valt att ha sina barn hemma och därmed underlätta det uppenbara problem som kommunen har med att tillgodose behovet av förskoleplatser.

Pernilla Öman

När jag läser raderna på Tibro kommuns hemsida så är det en svallvåg av känslor som rinner genom mig, mest ilska. Ilska över kommunens bristande planeringsförmåga, men också ilska att än en gång bli bortprioriterad för att jag väljer att ha mina barn hemma. Att inte ens ordföranden för bun förstår vikten av vår familjecentral är för mig helt ofattbart. Den verksamhet som drivs där är navet i vardagen för många av de föräldrar som väljer att ha sina barn hemma.

Är det ens lagligt att en ensam person får fatta beslutet att lägga en hel verksamhet i malpåse? En verksamhet som dessutom betyder otroligt mycket för väldigt många människor. Familjecentralen är långt ifrån en kommunal lekplats för folk som inte har något bättre för sig, det är en plats som hjälper föräldrar att hantera och bli starka i sitt föräldraskap. Det är en utomordentlig plats för nyanlända att integreras i samhället och att få träna på det svenska språket. Och inte minst så är det en plats för våra barn där de får meningsfull verksamhet på dagarna. Men kommunen har väl så gott om förskoleplatser att de hellre vill att alla våra barn hamnar på deras tillfälliga avdelningar istället.

Det finns en hel rad med människor som skulle kunna vittna om vad närvaron av familjecentralen betytt för dem personligen. Min treåriga dotter grät igår när insikten gick in om att familjecentralen ska stänga, det säger lite om vad verksamheten betyder.

Jag tycker att det som är på väg att hända i vår kommun är en stor skam. Jag har full förståelse för att det är svårt att lösa frågan kring förskoleplatser, men jag har ingen som helst förståelse för att man väljer att trampa på dem som medvetet valt att ha sina barn hemma och därmed underlätta det uppenbara problem som kommunen har med att tillgodose behovet av förskoleplatser.

Pernilla Öman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.