05 feb 2016 06:00

05 feb 2016 06:00

Använd befintliga kyrkor

MOSKÉ

Byggandet av en moské i Skövde drar ut på tiden, och SST (nämnden för statligt stöd till trossamfund) undrar vad som händer, skriver SLA den 4 februari.

Vad sägs om att stoppa moskébygget och istället se sig om efter redan befintliga religiösa byggnader? Många av våra kyrkor i Skövde, däribland Jehovas vittnens Rikets sal och Mormonkyrkans kapell, används inte så mycket och skulle därför kunna upplåta sina lokaler för muslimerna.

Ett annat förslag är att faktiskt bygga moskén, men att då kristna kyrkor också får hålla till där. Då får alla vi gudstroende en och samma byggnad att träffas i och vi kan hålla gemensamma gudstjänster.

Benny Sikter

Byggandet av en moské i Skövde drar ut på tiden, och SST (nämnden för statligt stöd till trossamfund) undrar vad som händer, skriver SLA den 4 februari.

Vad sägs om att stoppa moskébygget och istället se sig om efter redan befintliga religiösa byggnader? Många av våra kyrkor i Skövde, däribland Jehovas vittnens Rikets sal och Mormonkyrkans kapell, används inte så mycket och skulle därför kunna upplåta sina lokaler för muslimerna.

Ett annat förslag är att faktiskt bygga moskén, men att då kristna kyrkor också får hålla till där. Då får alla vi gudstroende en och samma byggnad att träffas i och vi kan hålla gemensamma gudstjänster.

Benny Sikter

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.