05 feb 2016 06:00

05 feb 2016 06:00

Tar kommunen sitt ansvar?

ÄLDREOMSORGEN

Någonting stämmer inte. Kommunen gör om äldreboenden till trygghetsboenden och hänvisar till att inte tillräckligt många har behov av det stöd som ges i ett äldreboende.

Dessutom anges att allt fler vill bo kvar hemma och att då är inte äldreboendet en boendeform som behövs i samma utsträckning.

Det vi ser och hör är ju att det finns många som har svårt att klara av sin vardag, känner oro och lider av ensamhet. Men de får nej av kommunen med hänvisning till att de inte är tillräckligt handikappade för att få en plats på ett äldreboende. Regelverket för hur dålig man ska vara för att vara kvalificerad för en plats på äldreboende har under en följd av år höjts till orimlig nivå.

Kommunen hänvisar till trygghetsboende. Dessa är mycket bra för friska och självgående seniorer och när behov uppstår kan hemtjänsten – precis som i övriga boendeformer – kopplas in för stöd och hjälp. Dock har vi en växande grupp äldre, som trots insatser från hemtjänsten inte mår bra. För vilka hemtjänstens sporadiska och tidspressade besök inte ger den kontinuitet, stabilitet och trygghet som är nödvändig för en skälig livskvalitet. Det är ingen tvekan om att äldreboendet med fast, välkänd personal kan skapa en trygghet i vardagen för många när alltmer av krafterna går åt för att hålla krämporna stången.

Vi är medvetna om att plats på äldreboende kostar mer än att bo hemma, men anser att i ett samhälle där den allmänna levnadsstandarden ökar för vart år så är det i högsta grad rimligt att också den grupp gamla Skövdebor som vi talar om här ska kunna leva med en god standard där frihet från oro och tillgång till mänsklig närhet är avgörande faktorer.

Biståndsbedömarna avgör behovet av hjälp. De ska fatta rättvisa och rättssäkra beslut och har bedömningsinstrument till sin hjälp. Vi anser att också mjuka värden måste få större utrymme i dessa bedömningar och att tröskeln för att få tillgång till äldreboende ska sänkas.

Det behövs fler boenden med olika profil, men hög hyreskostnad och lågt bostadstillägg gör att många ensamstående äldre inte har ekonomiska möjligheter till ett boende i nyproduktion. Till hyreskostnaden kommer ju kostnaden för den hemtjänst som jag behöver. Låg pension och bostadstillägg räcker inte till alltför hög hyreskostnad och dessutom hemtjänst. Kommunens hyressättning måste anpassas så att även de med låg pension kan bo och leva ett drägligt liv.

Vad gör Skövde kommun för att vi som seniorer skall ha en skälig levnadsstandard i fråga om boende och ha råd med våra med åren ökade behov av stöd?

Äldrepolitiska gruppen SPF Seniorerna Elin

genom Wivianne Johansson

Dessutom anges att allt fler vill bo kvar hemma och att då är inte äldreboendet en boendeform som behövs i samma utsträckning.

Det vi ser och hör är ju att det finns många som har svårt att klara av sin vardag, känner oro och lider av ensamhet. Men de får nej av kommunen med hänvisning till att de inte är tillräckligt handikappade för att få en plats på ett äldreboende. Regelverket för hur dålig man ska vara för att vara kvalificerad för en plats på äldreboende har under en följd av år höjts till orimlig nivå.

Kommunen hänvisar till trygghetsboende. Dessa är mycket bra för friska och självgående seniorer och när behov uppstår kan hemtjänsten – precis som i övriga boendeformer – kopplas in för stöd och hjälp. Dock har vi en växande grupp äldre, som trots insatser från hemtjänsten inte mår bra. För vilka hemtjänstens sporadiska och tidspressade besök inte ger den kontinuitet, stabilitet och trygghet som är nödvändig för en skälig livskvalitet. Det är ingen tvekan om att äldreboendet med fast, välkänd personal kan skapa en trygghet i vardagen för många när alltmer av krafterna går åt för att hålla krämporna stången.

Vi är medvetna om att plats på äldreboende kostar mer än att bo hemma, men anser att i ett samhälle där den allmänna levnadsstandarden ökar för vart år så är det i högsta grad rimligt att också den grupp gamla Skövdebor som vi talar om här ska kunna leva med en god standard där frihet från oro och tillgång till mänsklig närhet är avgörande faktorer.

Biståndsbedömarna avgör behovet av hjälp. De ska fatta rättvisa och rättssäkra beslut och har bedömningsinstrument till sin hjälp. Vi anser att också mjuka värden måste få större utrymme i dessa bedömningar och att tröskeln för att få tillgång till äldreboende ska sänkas.

Det behövs fler boenden med olika profil, men hög hyreskostnad och lågt bostadstillägg gör att många ensamstående äldre inte har ekonomiska möjligheter till ett boende i nyproduktion. Till hyreskostnaden kommer ju kostnaden för den hemtjänst som jag behöver. Låg pension och bostadstillägg räcker inte till alltför hög hyreskostnad och dessutom hemtjänst. Kommunens hyressättning måste anpassas så att även de med låg pension kan bo och leva ett drägligt liv.

Vad gör Skövde kommun för att vi som seniorer skall ha en skälig levnadsstandard i fråga om boende och ha råd med våra med åren ökade behov av stöd?

Äldrepolitiska gruppen SPF Seniorerna Elin

genom Wivianne Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.