08 feb 2016 06:00

08 feb 2016 06:00

Nästa steg i kampen mot cancer ska tas

:

I dagarna har Världscancerdagen uppmärksammats. Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna. Tyvärr drabbas allt fler och varje år drabbas över 60 000 människor runt om i Sverige. I Skaraborg drabbas årligen över 1 700 personer.

Cancern ökar kontinuerligt, dels på grund av att vi blir äldre, men också på grund av livsstil. Om ökningen fortsätter kommer nästan dubbelt så många i Sverige att ha cancer år 2030 jämfört med i dag konstaterar Socialstyrelsen. Därför måste vi skärpa kampen mot cancer ytterligare. Nu måste nästa steg tas.

Alliansregeringen tog ett nationell strategiskt efterlängtat grepp, den nationella cancerstrategin 2009, som inte minst visat att lärorikt metodarbete och standardiserade vårdförlopp, förutom framgångsfaktorer som till exempel regionala cancercentrum, har positiv effekt.

Därtill har tydligare riktlinjer och vårdprogram som förbättrar kvalitet i omhändertagande utvecklats, som förlänger överlevnadstider och ökar livskvalitet. Det är bra, men det räcker inte. Mer måste göras.

Det är oacceptabelt att det fortfarande finns regionala skillnader, både i utfall och väntetider. Det ska inte spela roll vilken bostadsort man har. Väntetider är många gånger för långa, och patienter bollas runt. Långa ledtider innebär onödigt psykiskt lidande och inte sällan sämre behandlingsresultat.

Därför behövs nu nästa steg i kampen mot cancer tas. Det behövs tydliga riktlinjer och satsningar på att fortsätta korta köer och förbättra tillgänglighet. Tvärtemot vänsterregeringen som tagit bort den prestationsbaserade kömiljarden. Moderaterna har därför på riksdagens bord lagt flera konkreta förslag för att fortsätta kampen mot cancer. Fortsatta satsningar på att förebygga cancer, stimulera cancerforskning samt stärka patientens ställning. Nästa steg i kampen mot cancer ska ytterligare minska insjuknandet i cancer, förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter, förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten och minska regionala skillnader i överlevnadstid.

Det är dags att ta nästa steg och skärpa kampen mot cancer ytterligare. Sverige kan mer.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

I dagarna har Världscancerdagen uppmärksammats. Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna. Tyvärr drabbas allt fler och varje år drabbas över 60 000 människor runt om i Sverige. I Skaraborg drabbas årligen över 1 700 personer.

Cancern ökar kontinuerligt, dels på grund av att vi blir äldre, men också på grund av livsstil. Om ökningen fortsätter kommer nästan dubbelt så många i Sverige att ha cancer år 2030 jämfört med i dag konstaterar Socialstyrelsen. Därför måste vi skärpa kampen mot cancer ytterligare. Nu måste nästa steg tas.

Alliansregeringen tog ett nationell strategiskt efterlängtat grepp, den nationella cancerstrategin 2009, som inte minst visat att lärorikt metodarbete och standardiserade vårdförlopp, förutom framgångsfaktorer som till exempel regionala cancercentrum, har positiv effekt.

Därtill har tydligare riktlinjer och vårdprogram som förbättrar kvalitet i omhändertagande utvecklats, som förlänger överlevnadstider och ökar livskvalitet. Det är bra, men det räcker inte. Mer måste göras.

Det är oacceptabelt att det fortfarande finns regionala skillnader, både i utfall och väntetider. Det ska inte spela roll vilken bostadsort man har. Väntetider är många gånger för långa, och patienter bollas runt. Långa ledtider innebär onödigt psykiskt lidande och inte sällan sämre behandlingsresultat.

Därför behövs nu nästa steg i kampen mot cancer tas. Det behövs tydliga riktlinjer och satsningar på att fortsätta korta köer och förbättra tillgänglighet. Tvärtemot vänsterregeringen som tagit bort den prestationsbaserade kömiljarden. Moderaterna har därför på riksdagens bord lagt flera konkreta förslag för att fortsätta kampen mot cancer. Fortsatta satsningar på att förebygga cancer, stimulera cancerforskning samt stärka patientens ställning. Nästa steg i kampen mot cancer ska ytterligare minska insjuknandet i cancer, förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter, förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten och minska regionala skillnader i överlevnadstid.

Det är dags att ta nästa steg och skärpa kampen mot cancer ytterligare. Sverige kan mer.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.